Asbestanalys av mattor och lim

Back to Maivab Blogg
Mattor i lager med svartlim.

Asbestanalys av mattor och lim


Här ser vi en bild på flera lager av mattor med lim. Det är färgglatt, men kan innehålla bland annat hälsofarliga asbestfibrer.

  • Asbest har ofta använts i tjärbaserade lim för att förbättra dess styrka och värmebeständighet.
  • Asbest kan förekomma i vinylgolv, linoleum och andra golvprodukter för att förbättra dess hållbarhet, styrka, moståndskraft mot brand och slitage samt ljudisolering.

Även om lim och mattor inte innehåller asbest kan det finnas andra ämnen som är skadliga – som PCB, PVC, bly och ftalater. Det är viktigt att material hanteras och kasseras på rätt sätt – för både dig som yrkesarbetare, för de boende och vår miljö.

Back to Maivab Blogg