Metaller

Metallanalyser

Metaller är grundämnen som finns naturligt i miljön, men är miljö- och hälsofarliga i högre halter för växter, djur och människan. 

Byggmaterial

Vi hjälper dig med analys av byggmaterial avseende att se om det förekommer metaller och haltbestämning. 

I byggmaterial kan olika typer av metaller finnas, exempelvis arsenik (As), kadmium (Cd), bly (Pb) och kvicksilver (Hg).

Väderbiten bro av tryckimpregnerat trä.

Båtbottenfärg

Om båten har flera lager färg kan något av dem innehålla metaller. Lämna in färgflagor för analys där alla lager är representerade.

En motorbåt på stranden med ett skrov som är målat i gult, ljusblått och marinblått.

Vattenanalys

För dig som vill veta om det finns metaller i grundvattnet eller om ledningar och armatur läcker metaller. Har du en enskild dricksvattenanläggning bör du kontrollera ditt vatten minst vart tredje år.

Kontakta oss för rådgivning och så att du får rätt provtagningskärl och instruktioner. Ring oss på 031-83 29 00.

Provtagning av vatten.

Var finns tungmetaller

Arsenik (As)
Det har använts flitigt för tryckimpregnering av trä, men används idag som bekämpningsmedel och insektsgifter. Den vanligaste orsaken till arsenikförgiftning är långvarigt intag av förorenat dricksvatten.

Bly (Pb)
Kan finnas i bland annat färger och oljor. Se mer på sidan Bly (Pb) »

Kadmium (Cd)
I plast, våtrumstapeter och uppladdningsbara batterier. Det har använts bland annat som färgpigment för gulare färger, ytbehandling, stabilisator i plaster (förbjöds 1982).

Koppar (Cu)
Koppar används vid vatten- och värmedistribution, i hängrännor och stuprör, som takläggningsmaterial, till radiatorer, rör (bromsrör). Koppar har använts som elektrisk ledare till elektronikkomponenter (mönsterkort, telekommunikation, mm). Legeringar som mässing och bronser finns i ventiler, rörkopplingar, dekorationer och beslag. Koppar och kopparlegeringar används till båtfärger, båtpropellrar, fiskedrag, pianosträngar, gitarrsträngar, bleckblåsinstrument. Koppar förekommer även som färgpigment i blått och grönt.

Krom (Cr)
Används vid framställning av rostfritt stål eller för att göra stålet hårt. Det används även vid garvning av läder och i smarta textilier. Se mer på sidan Krom 6 »

Kvicksilver (Hg)
Kvicksilver förekommer i vattenlås och i avloppssystem där det funnits tandläkarmottagningar eller laboratorier (skolor, sjukhus, fotolabb, mm). I elektriska komponenter som strömbrytare (trappströmbrytare, tidströmbrytare, vippströmbrytare i kyl och frys, värmepannor), nivågivare och nivåvippor, reläer (styr- och reglerutrustning). Termometrar och termostater (exempelvis varmvattenberedare), pressostater (tryckmätare), äldre ringklockor och lysrör.

Mangan (Mn)
Brunnsvatten, i keramiska glasyrer, livsmedel (teer, Rooisboste, nötter, baljväxter, bär, modersmjölksersättning). Används ofta i legeringar med järn i bland annat rostfritt stål.

Molybden (Mo)
Molybden är en sällsynt metall som används i legeringar.

Tenn (Sn)
Kan finnas i bland annat båtfärger.

Uran (U)
Ett radioaktivt grundämne. Utarmat uran har använts som pigment vid färgframställning (urangult och uranockra), glasfärgning. På grund av dess densitet har utarmat uran använts i pilprojektiler till moderna stridsvagnskanoner.

Zink (Zn)
Har använts i båtfärger, ytbehandling (galvanisering och varmförzinkning främst) och batterier.

Länkar

Havet.nu | Miljögifter »

Wikipedia.org | Tungmetall »