Nya gränsvärden för PFAS från 2026

Back to Maivab Blogg
Baby badar i badkar.

Nya gränsvärden för PFAS från 2026


Nya gränsvärden för PFAS i vatten och livsmedel från 2026

Från och med den 1 januari 2026 kommer nya, strängare gränsvärden för PFAS-kemikalier i dricksvatten att gälla i Sverige. De nya reglerna innebär att för de PFAS-kemikalier som ingår i gruppen ”PFAS 4” (PFOA, PFNA, PFOS och PFHxS) sätts gränsvärdet till 4 nanogram per liter (ng/l). För en bredare grupp av PFAS-kemikalier, kallas ”PFAS 21,” kommer gränsvärdet att vara 100 ng/l.

Trots att dessa gränsvärden sänks, innebär inte ett överskridande av dessa omedelbara hälsorisker, enligt Livsmedelsverket. Vattenverk som upptäcker halter över de gränsvärdena behöver inte omedelbart byta till nödvattenförsörjning. Det är tillåtet att använda dricksvattnet medan utredningar och åtgärder pågår för att sänka halterna.

Utökade gränsvärden för animaliska livsmedel inom EU

Sedan januari 2023 gäller gemensamma gränsvärden inom EU för ”PFAS 4” i animaliska livsmedel som ägg, kött, fisk, kräftdjur och musslor. Dessa gränsvärden syftar till att skydda konsumenter från de potentiella hälsoeffekterna av PFAS-exponering genom föda. Livsmedelsverket har meddelat att dessa regler kommer att utökas för att omfatta fler kategorier av livsmedel i framtiden.

Genom att införa dessa nya och strängare gränsvärden för PFAS både i vatten och mat, arbetar myndigheterna för att ytterligare skydda folkhälsan och säkerställa att dricksvatten och livsmedel håller en hög säkerhetsstandard.

Back to Maivab Blogg