Krom 6

Krom 6

Krom 6, krom VI, hexavalent krom och sexvärt krom är benämningar på grundämnet krom (Cr) som befinner sig i oxidationstillståndet sex. Krom 6 förekommer i stålindustrin, vid ytbehandling och även i betong och cement. 

Materialanalys

Lämna in gammalt eller nyproducerat material för analys och få svar på om materialet kan användas, återanvändas eller om det ska vidare till deponi. 

I regel krävs en analysrapport där det framgår om det förekommer olja, metaller, sexvärt krom och eventuellt PCB om du vill lämna cement och betong till anläggningar.

Luftanalys 

Vi hjälper er med analys av luftprover avseende krom 6. 

  • Inhalerbart damm (betongdamm, cementdamm)
  • Svetsrök (främst rostfritt stål)

Vi har kalibrerade pumpar för luftprovtagning.

En man sitter ner och svetsar. Svetsrök virvlar runt honom.

Vi gör ditt projekt lättare och säkrare.
Lämna in material för analys av krom 6.

Var finns krom 6?

  • Cement och betong
  • Impregnerat trä och träskydd
  • Färg
  • Ytskikt och korrosionsskydd
  • Textilfärgning
  • Garvning av läder
  • Rostfritt stål | Vid tillverkning samt i svetsrök

Hälsorisker med krom 6

Krom 6 är en giftig kemisk förening som kan utgöra en hälsorisk om den förtärs, andas in eller kommer i kontakt med huden. Exponering för höga halter krom 6 kan orsaka en rad negativa hälsoeffekter, inklusive lungcancer, astma, hudirritation och dermatit, njurskador, leverskador och gastrointestinala effekter som kräkningar, diarré och buksmärtor.

Det är känt att det orsakar cancer och KOL och har kopplats till andra hälsoproblem som reproduktions- och utvecklingsstörningar, skador på immunsystemet och kardiovaskulära effekter.

Graden av fara beror på exponeringens koncentration och varaktighet. Arbetare i industrier som hanterar ämnet, som förkromning, svetsning och tillverkning av rostfritt stål, löper den högsta risken för exponering. Allmänheten kan också exponeras för krom 6 genom förorenad luft, vatten och jord.