Vattenkontroll efter översvämning

Kontroll efter översvämning

Efter en översvämning bör du kontrollera din brunn, dels om det finns skador och även låta göra en vattenanalys. Om vattnet har en tydlig missfärgning, främmande smak eller lukt ska det inte användas till dryck eller i matlagning.

Översvämning.

Analys av dricksvatten

Höga vattenflöden och kraftig nederbörd kan leda till översvämningar där mikroorganismer och ämnen från omgivningen kan komma ner i brunnar och ytvattentäkter.

Vattnet i brunnen kan förorenas, därför bör man göra två provtagningar – en efter översvämningen och ytterligare en efter en tid då det har fallit omfattande regn eller efter snösmältning.

Analyserna är anpassade efter Livsmedelsverkets rekommendationer. 

Relaterade analyser

En brandman i svart siluett med en pågående brand i bakgrunden.

Kontroll efter skogsbrand

Vid misstanke att en skogsbrand i närområdet har påverkat vattenkvaliteten bör du provta vattnet för analys vid två tillfällen.

Brandmän i värmeskyddande kläder sprayar släckskum vid en brand.

PFAS i dricksvatten

Om du har en vattentäkt som ligger i närområdet av exempelvis en brandövningsplats eller flygplats, bör du göra regelbundna kontroller av dricksvattnet.

Ett glas vatten på ett träbord mot en mörk bakgrund.

Dricksvatten

Om du har enskild dricksvattenanläggning eller vattentäkt bör du kontrollera kvaliteten på ditt vatten minst vart tredje år.