Asbesttyp och asbestsort

Asbesttyper och asbestsorter

Asbest är ett samlingsnamn på olika fintrådiga och fibrösa mineralsilikater som förekommer naturligt i berggrunden. De flesta tillhör gruppen amfiboler.

Asbest består av ytterst små fibrer, både i knippen som lösa enstaka fibrer. Det finns sex sorter av asbest där krokidolit och amosit anses vara de två hälsofarligaste formerna av asbest.

Asbest i närbild (krysotil).
Krysotil i mycket hög förstoring.

Asbesttyper

Amfibol | Raka fibrer

 • Amosit | Brun asbest
 • Aktinolit
 • Antofyllit
 • Krokidolit | Blå asbest
 • Tremolit

Serpentin | Böjda fibrer

 • Krysotil | Vit asbest

Amosit | Brun asbest

Amosit anses vara en av de farligaste sorterna. Den har vassa, spröda och nålliknande fibrer som lätt kan inhaleras. Av byggnader i USA består byggnadsmaterialet av 5% amosit – vilket gör den till den näst vanligaste sorten bredvid krysotil.

Amosit har använts i cement, kemisk och elektrisk isolering, packningar, isoleringsskivor, VVS-isolering (rörböjar och röravslut), takläggning, värmeisolering, kakel och som brandskydd.

Amosit är egentligen ett mineral som heter grunerit. Det är den enda typen av asbest som är uppkallad efter sitt ursprung. Det kommer från ordet AMOSA – Asbestos Mines of South Africa.

Aktinolit

Aktinolit är vit eller grå till färgen i asbestform. Fibrerna är vassa och nålliknande. Det består även av andra mineraler, så som kalcium, kisel, magnesium och järn. Aktinolit är en ovanlig asbestsort som anses vara en förorening i produkter. 

Den användes tidigare i cement, färger, tätningsmedel, gipsskivor och isoleringsmaterial.

Antofyllit

Antofyllit består av långa, nålliknande fibrer. Den varierar från grått till grönt, brunt och beige i färgen och består huvudsakligen av järn och magnesium.

Antofyllit har inte använts i några nämnvärda mängder i konsumentprodukter, men däremot i byggnadsmaterial som i kakelfix, kakelfog, lim, asbestpapp, isoleringsmassor, cementmassor, fyllnadsmaterial, armeringsmateral och i vissa plastprodukter.

Krokidolit | Blå asbest

Krokidolit, som även går under benämningarna blå asbest, blå kapasbest, crocidolit och krokydolit, består av extremt fina och vassa fibrer. Den förbjöds 1975 i Sverige och är den hälsofarligaste asbestsorten i amfibolfamiljen. Man har gjort studier som visar att denna asbestsort är orsaken för fler sjukdomar och dödsfall än någon annan.

Eftersom krokidolit visade sig vara mindre värmebeständigt än andra asbestsorter, användes den sällan i kommersiella produkter. Det är den tredje vanligast förekommande typen och påträffas i cement, skivor, asbestpluggar, packnings- och isoleringsmaterial.

Krysotil | Vit asbest

Krysotil är känd som vit asbest och magnesiumsilikat och är den enda kända asbesttypen som tillhör serpentinfamiljen. Den består av böjda/lockiga fibrer med en skiktad struktur.

Krysotil är den vanligaste sorten som har använts flitigast. I USA omfattar den 90-95 procent av asbest som används i byggnader. Den är hyllad för sina värmebeständiga egenskaper och flexibla fibrer, vilka kan vävas in i tyg. Krysotil används i en mängd olika produkter som isolering och brandskydd.

Den kan förekomma i asfalt, färger, bromsbelägg och bromspedaler, kopplingar, packningar, plast, takmaterial, fyllnads- och armeringsmaterial, cementplattor, mattor och lim samt textilier.

Tremolit

Tremolitasbest kan vävas in i tyg och är känt för sina värmebeständiga egenskaper. Den består av vassa fibrer som lätt kan förtäras eller andas in. Tremolit bryts inte längre på grund av att den är ansvarig för väldigt många fall av asbestsjukdomar.

Tremoliten har en varierande färg från mjölkvit till mörkare grön. 

Tremolit kan användas i syrabeständiga filter. Det förekommer i naturliga materialprodukter som exempelvis talk och vermikulit (se nedan). Det har använts även till bland annat färg, isolering, tätningsmedel, tak och VVS-material.

Asbestkontaminerat material

Vermikulit

Vad är vermikulit?

Det är ett naturligt förekommande mineral som utvinns från bergarter som bildats från forntida vulkanisk aktivitet. Den har en unik struktur som expanderar och exfolierar när den värms upp. Vermikulit används ofta som isoleringsmaterial i byggnadskonstruktioner på grund av dess utmärkta termiska egenskaper. Vissa vermikulitavlagringar kan innehålla asbestfibrer.

Var kan vermikulit finnas?

Materialet kan påträffas i isolering, fyllnadsmaterial, byggnadsprodukter och som jordvårdare och gödningsmedel.

Vermikulit och asbest
Libbygruvan i Montana, USA, producerade hela 80 % av världens tillgång på vermikulit, med 2 miljoner ton malm årligen och sysselsatte 200 personer. 

I malmen fanns:

 • Tremolit | 6 % av malmen
  Tremolit är en reglerad form av asbest som anses vara mycket cancerframkallande.
 • Winchite | 84 % av malmen
 • Richterit | 11 % av malmen

Tillsammans har de kallats för Libby amfiboler (LA).

Libbygruvans historia

 • 1881 | Guldgruvearbetare upptäckte vermikulit i Libby.
 • 1919 | E.N. Alley köpte rättigheterna för Rainy Creek och bildade Zonolite Company som började bryta vermikulit.
 • 1963 | W.R. Grace and Company köpte och drev gruvan. Enligt uppgifter ska de ha vetat om att det fanns asbest i malmen och att många i personalen och boende i och omkring Libby insjuknade i lungsjukdomar.
 • 2000 | Environmental Protection Agency (EPA) påbörjade sitt arbete med undersökningar och sanering. Asbest fanns i inomhusluft, utomhusluft, i isolering och bulkmaterial av vermikulit, damm inomhus, jord och vatten, i vävnaden i djur och fisk, med mera.
 • 2002 | Libby med dess omgivning placerades på den nationella prioriteringslistan (NPL) i Superfund-programmet. Det betyder att det är en plats där farligt avfall finns och där EPA övervakar saneringsprocessen.
 • 2009 | En nödsituation för folkhälsan i Libby deklarerades, där befolkningen med asbestrelaterade sjukdomar skulle få hälsovård.
 • 2018 | Undersökning och sanering av platsen slutfördes, med undantag för själva gruvan och  närliggande område.

Asbestiforma mineraler

Erionit, winchit och richterit…

Asbestiforma mineraler, det vill säga asbestliknande mineralfibrer, är liksom asbest hälsofarliga att andas in. 

Erionit | Har liknande utseende som asbestfibrer och har kopplats med ökad risk för mesoteliom, en form av cancer som drabbar slemhinnan i lungorna, buken och hjärtat.

Winchit | En medlem av amfibolgruppen som har förknippats med lungsjukdomar, som asbestos och lungcancer.

Riebeckit | Ett mineral i amfibolgruppen som liknar krokidolit (blå asbest) till utseendet och som kan orsaka lungsjukdom om det inandas.

Richterit | En annan medlem i amfibolgruppen som kan orsaka lungsjukdom vid inandning.

Aktinolit | Ett mineral i amfibolgruppen som kan förekomma i fibrös form och som har kopplats till lungsjukdomar.

Tremolit | Ett annat amfibolmineral som kan förekomma i fibrös form och har förknippats med lungsjukdomar.

Vad är asbestiform?

Asbestiform är en term som används för att beskriva mineraler som har en fibrös eller nålliknande kristallstruktur, liknande den hos asbestmineraler. 

Asbestiforma mineraler har visat sig ha fibrer som liknar asbest till form och storlek och kan också ha liknande kemiska egenskaper. Vissa asbestiforma mineraler, som krysotil, kallas vanligtvis ”asbest” även om de tekniskt sett är en distinkt mineralart.

Termen ”asbestiform” används för att beskriva mineraler som delar asbestfibrösa kristallvanor, även om de inte specifikt klassificeras som asbestmineraler. 

Dessa mineraler kan fortfarande utgöra en hälsorisk om de andas in, eftersom de kan orsaka lungskador och leda till luftvägssjukdomar. Som ett resultat av detta är användningen av asbestiforma mineraler i kommersiella produkter starkt reglerad eller förbjuden i många länder.

Mikroskop för asbestanalys.