Var finns asbest

Var finns asbest

Här finns information om var asbest kan finnas i olika utrymmen och material.

Vår erfarenhet av arbete med material som innehåller asbest har gett oss en gedigen kunskapsbank om var detta farliga ämne potentiellt kan finnas. Här presenteras var asbest kan finnas i olika utrymmen samt material.

Sidan uppdateras löpande. | Senast: 2024-05-20

Platser och utrymmen

Asbest användes ofta i takmaterial som takplattor och takpannor, samt i fasadmaterial som skivor och plattor. Även om det inte är synligt kan äldre byggnader ha dessa material inuti tak och fasader.

 • Asbestcementtak: Tak av asbestcement är vanligtvis korrugerade ark och finns på industri- och gårdsbyggnader, garage och bodar. De kan vara täckta av mossa och annan växtlighet på grund av åldern.
 • Balkonger och terrasser: Asbest kan finnas i balkongskivor och terrassbeläggningar, särskilt i äldre byggnader där asbestmaterial var vanliga.
 • Brandväggar: Asbestcementplattor användes ibland som brandväggar på tak och fasader för att förhindra spridning av brand, särskilt i kommersiella och industriella byggnader.
 • Eternit: Även känt som eternittaktegel, användes vanligtvis som tak- och väggbeklädnad. Det var särskilt populärt under 1950-1970-talen men förekommer på fastigheter både före och efter den perioden.
 • Fasadbeklädnad: Fasadbeklädnaden har en form och struktur som liknar takplåt och finns ofta på väggar (och som väggar) i byggnader med asbestcementtak.
 • Förseglingar och fogar: Asbest kan finnas i tätningar och fogar runt tak och fasader, inklusive runt fönster, dörrar och ventilationskanaler. Fogar kan även innehålla PCB.
 • Gavlar på byggnader: Asbestcementplattor eller paneler kan ha använts som gavelbeklädnad på byggnader, vilket kan utgöra en risk för exponering om de skadas eller blir utsatta för försämring över tiden.
 • Skorstensstockar: Asbestcement användes ibland för att konstruera skorstensstockar på tak. Asbest kan finnas i skorstensstockarnas material eller i tätningsmedel runt dem.
 • Stuprör och hängrännor: Asbestcement användes vid tillverkning av stuprör och hängrännor. Dessa fästes ofta i änden av cementtak i byggnader av lagertyp.
 • Takavvattningssystem: Asbest kan finnas i avrinningssystemet, inklusive stuprör och hängrännor, som används för att leda bort regnvatten från taket.
 • Takpapp/tjärpapp: Takpapp och tjärpapp kan innehålla både asbest och PAH, vilket utgör både en hälso- och miljörisk.
 • Takskivor: Asbestcement användes också i form av plana takskivor.
 • Vindsutrymmen: Asbestisolering kan finnas i vindsutrymmen som används för takisolering eller för att täta ventilationskanaler.
 • Övriga förekomster: Asbest kan också förekomma i andra delar av tak och fasader, såsom fönsterbänkar, balkongskivor samt som tillsats i fix, fog och murbruk.
 • Fönsterbeklädnader: Material som används för att täcka eller dekorera fönsterkarmar och omgivande väggytor, såsom fönsterbräder eller fönsterbänkar, kan också innehålla asbest, särskilt om de är tillverkade av asbesthaltiga material för att ge hållbarhet och brandsäkerhet.
 • Fönsterfogar och puts: Fogar mellan fönsterkarmar och byggnadsmaterial, såsom tegel eller betong, kan också innehålla asbest, särskilt om de är tillverkade med asbestbaserade material för att ge styrka och hållbarhet. Putsmaterial och fogar runt fönsterramar kan också innehålla asbest, särskilt om de är av äldre tillverkning. Detta kan utgöra en risk för exponering vid underhåll eller renovering av fönsterområdet.
 • Fönsterisolering: Isolering runt fönsterkarmar och glasrutor kan också innehålla asbest, särskilt om de är tillverkade med asbesthaltiga material för att förbättra värme- och ljudisoleringen.
 • Fönsterkitt: Äldre fönsterkitt, som används för att säkra glasrutor i fönsterkarmar, kan innehålla asbest som en del av dess sammansättning. Detta är särskilt vanligt i fönster som installerades före 1980-talet. Fönsterkitt är något vi på Maivab får in regelbundet till laboratoriet för analys. 2016 uppmärksammades det faktum att det kan innehålla asbest – innan dess togs det inte riktigt på allvar. 
 • Fönstertätning och -packningar: Tätningar och packningar runt fönsterkarmar och glasrutor kan innehålla asbest, särskilt i äldre fönster där asbest användes för dess brandsäkerhets- och isoleringsegenskaper.
 • Målnings- och ytbehandlingar: Även om asbest i sig själv inte används som målningsmaterial kan asbesthaltiga material vara närvarande under målade ytor på fönster, särskilt om fönstren är gamla och har renoverats eller målats om vid något tillfälle. Äldre fönstermålning kan innehålla asbest som en komponent i färgen eller som en tillsats i primer eller andra ytbehandlingar. Även om själva fönsterrutan är skyddad av färgen, kan asbesthalten inne i färgskiktet utgöra en risk vid bearbetning eller slipning.
 • Tillsatsmaterial: Även om själva fönsterkonstruktionen inte innehåller asbest, kan material som används under installation eller reparation av fönster, såsom tätningsmedel, fogmedel och lim, innehålla asbest om de är av äldre tillverkning.
 • Övriga användningsområden: Fönsterbräda och fönsterbänk, fönstermassa (brun och fibrig klumpmassa) och fönsterdrev kan innehålla asbest.
 • Äldre nötta trägolv kan ha jämnats med schejamassa innan man la på linoleummattor. Schejamassan kan bestå av 50% asbest.
 • Äldre plastmattor kan ha en gråaktig papp i det undre skiktlagret, vilket kan bestå av 90% asbest.
 • Asbest kan förekomma i golvmattor och golvplattor, magnesitgolv, Tarkett vinylasbestgolv som var slitstarkt och underhållsfritt, PVC-mattor, Linotolgolv, svartlim/tjärlim, golv och väggar i våtutrymmen.
 • I kök kan asbest förekomma i strålskyddet på gasspisar, i fönsterbänkar, golv och även i stänkskyddet över diskbänken (fix och fog vid kakelplattor).
 • Asbestkompositer kan vara toalettcisterner och stolar, bänkskivor och badpaneler.
 • Asbest kan även förekomma i fix och fog (kakel och kliner), sättbruk och lim, asbestpapp (foder under kakel och invändig metallbeklädnad), våtrumsmattor och lim på vägg och golv.
 • Asfaltslim/svartlim kan påträffas i bland annat badrum och golv.
 • Rökkanaler av asbestcement kan finnas i pannsystem (även i bostäder), luftkonditionering och ventilationssystem (anläggningar, kanaler och rör), ledningsschakt, soprum, garage, värmepannor.
 • I rörböjar finns isolering som kan innehålla 50% asbest.
 • I gas- eller elvärmeapparater kan tätning och packning i form av asbestrep finnas.
 • Det kan förekomma asbest i kakelugnar, öppna spisar och murade skorstenar där asbest blandades i cementen/bruket. Även asbestplattor och asbestväv förekommer.
 • Lös asbestfyllning användes för att isolera bland annat bostäder. Det kan hittas mellan hålrumsväggar, i loftutrymmen och under golvbrädor. 
 • Isoleringsskivor av asbest användes som brandskydd, som mellanväggar, takplattor och paneler under fönster.
 • Asbest kan förekomma i plastmaterial, skivor, kanaler (se asbestcement)
 • Texturerad beläggning på väggar och tak kan innehålla asbest.
 • Rör (dräneringsrör, vattenrör, avloppsrör och fjärrvärmerör) tillverkades av beckfiber. Detta är ett lätt och lätthanterligt material, tillverkat av träcellulosa, impregnerad med inert koltjärabeck. Asbestcement tillsattes för att stärka materialet.
 • Värmeisolering runt rör, ångpannor, värmepannor och ventilationsanläggningar innehåller asbest (massa, sprutasbest, asbestgarn, asbestväv och asbestpapp).
 • Gurmassa kan finnas på både rör för varmvatten som kallvatten.
 • I rörböjar finns isolering som kan innehålla 50% asbest. Vi har påträffat asbest i prov tagna längs med hela rörsystemet i källare på flerbostadshus, så asbest behöver inte finnas enbart vid rörböjar.
 • I ångkraftsstationer finns asbest på pannor, turbiner och hetvattenrör.
 • Sprutasbest kan hittas i ljudisolering på undersidan av tak, sidor av byggnader och lagerlokaler. Sprutasbest kan även förekomma som brandskydd och fuktisolering på balkar och pelare av stål, armerade betongbalkar och betongpelare samt på undersidan av golv.
 • Som isolering användes också lös asbestfyllning i industrilokaler och bostäder, vilket kan finnas i hålrumsväggar och under golvbrädor.
 • Asbest kan finnas i ventilation, värmepannor och ångpannor, i stålstommar, flygplatshangarer, i byggnader för industri, lager och transport.
 • Varuhus och samlingslokaler
  Sprutasbest applicerades på ventilationstrummor som brandskydd, kondensskydd och som bullerisolering.
 • Byggnader för bostäder, skolor, förvaltning och offentliga byggnader
  Asbestskivor användes som isolering i hisschakt. Eternit användes till ventilationskanaler.
 • Kyrkor och konserthus
  I material för ljudisolering i lokaler kan sprutasbest ha använts.
 • Fartyg
  Fartyg av olika typer, främst äldre. Reparationer utomlands medför dock en större risk. Det finns i brandskydd, färg, plast, beläggning i durken, ventiler, flänsar, kranar och vinschar, ankarspel, packningar, hylsor, lager, ljudisolering, isoleringsmaterial för elektronik och maskiner, isolering i boutrymmen och i skrov.
 • Bilar
  Bilar av äldre modeller kan ha asbest i bromsbelägg, bromsband, kopplingar, huvfoder, packningar och ventiler.
 • Bussar, järnvägsvagnar, tunnelbanevagnar, spårvagnar och flygplan
  Dessa färdmedel har tillverkats med asbest som isoleringsmaterial och brandskydd. Det förekommer även som armering i andra material.

Asbesthaltiga material

A-E

Asbest har använts som armeringsmaterial i följande produkter:

 • Skivor
 • Golvplattor, plastmattor och PVC-mattor
 • Kanaler
 • Plastmaterial
 • Bruk
 • Asbest har använts i plastmaterial, i bruk, så kallade asbestpluggar och asbestcement.
Asbest var särskilt populärt som armeringsmaterial på grund av dess brandskyddande och värmebeständiga egenskaper. Asbest är också starkt och flexibelt, vilket gjorde det till ett attraktivt val för att förstärka olika material, inklusive mattor. I mattor användes asbest för att göra dem mer slitstarka och hållbara. Asbestfibrer kunde blandas med andra material för att skapa en matta som var motståndskraftig mot slitage, fläckar och fukt.

Asbestcement är ett kompositmaterial som huvudsakligen består av den vita asbesten krysotil och cement. Asbestfibrerna gav ett starkt, brandsäkert och vattentätt material utan att tillföra mycket vikt. Asbestcement användes framför allt för att producera olika byggprodukter och konstruktionselement på grund av dess förmåga att kombinera cementens hållfasthet med asbestens värmebeständighet och kemiska resistens. Asbestcement innehåller ca 5-20% asbest.

 

 • Eternit och internit
 • Fasadpaneler
 • Takplattor, takskivor
 • Rökkanaler
 • Rörledningar
 • Vägg- och golvplattor
 • Fönsterbänkar, bordsskivor, bänkskivor
 • Skivor bakom elskåp och element, ventilationstrummor
 • Soprum
 • Krukor och krukfoder
 • Brandsäkerhet och isolering: Asbestgarn användes för att tillverka brandsäkra och värmebeständiga material för isolering och skydd av ugnar, smältugnar, ugnsmattor och andra högtemperaturkomponenter inom industrin, för att skydda mot värme, kemikalier och mekaniskt slitage.
 • Energi- och kraftindustri: Asbestgarn användes inom kraftverk och energianläggningar för att skapa tätningar och packningar för att försegla ånggeneratorer, turbiner och andra högtrycks- och högtemperaturkomponenter.
 • Fordonsindustrin: Inom fordonsindustrin användes asbestgarn för att tillverka tätningar och packningar för motorer, växellådor och andra delar av fordonet för att förhindra läckage av olja och vätskor.
 • Gaskompressorer och pumpar: Asbestgarn användes för att skapa tätningar och packningar för att försegla gaskompressorer, pumpar och andra roterande maskiner för att förhindra läckage av gaser och vätskor och för att skydda mot slitage.
 • Kemiska anläggningar: Inom kemisk industri användes asbestgarn för att skapa tätningar och packningar för att försegla kemiska processutrustningar, reaktorer och rörledningar för att förhindra läckage av kemikalier och för att upprätthålla säkerheten i anläggningen.
 • Livsmedels- och dryckesindustrin: Inom livsmedels- och dryckesindustrin användes asbestgarn för att skapa tätningar och packningar för att försegla proccessutrustning för livsmedels- och dryckesproduktion för att upprätthålla hygien- och säkerhetsstandarder.
 • Maritima applikationer: Asbestgarn användes inom skeppsbyggnad och sjöfart för att skapa tätningar och packningar för att försegla skrov, ventilationskanaler, rörledningar och andra delar av fartyg för att förhindra vattenintrång och för att öka brandsäkerheten.
 • Pappers- och massaindustrin: Asbestgarn användes för att skapa tätningar och packningar för att försegla pappersmaskiner, valsa och andra processutrustningar inom pappers- och massaindustrin, för att förhindra läckage av vatten och kemikalier och för att upprätthålla produktionskvaliteten.
 • Rörisolering: Asbestgarn användes för att skapa isolerande packningar och tätningar för att skydda rörledningar mot värme, korrosion och mekaniskt slitage inom olika industrier, inklusive olje- och gasindustrin och kraftverk.
 • Tätningar och packningar: Asbestgarn användes för att tillverka tätningar och packningar för att försegla rörledningar, ventiler, pumpar och andra mekaniska komponenter inom olika industrier, inklusive kemisk industri, petrokemisk industri och kraftverk.
 • Vatten- och avloppsanläggningar: Inom vatten- och avloppsindustrin användes asbestgarn för att skapa tätningar och packningar för att försegla vatten- och avloppsledningar, ventiler och pumpar för att förhindra läckage och för att upprätthålla dricksvattenkvaliteten.
 • Värmepannor och värmesystem: Tätningar och packningar för att försegla värmepannor, värmesystem och värmeelement för att förhindra vätske- och gasläckage och för att upprätthålla effektiviteten i värmesystemen.
 • Värmeväxlare och kylsystem: Asbestgarn användes för att skapa tätningar och packningar för att försegla värmeväxlare, kylsystem och kylaggregat, för att förhindra vätske- och gasläckage och för att upprätthålla temperaturkontrollen.
 • Byggnadskonstruktion: Utöver takbeläggning användes asbestpapp ibland i väggpaneler, golvunderlag och andra byggmaterial där brandsäkerhet och värmebeständighet var viktiga egenskaper.
 • Elektriska anläggningar: Asbestpapp användes ibland som isolering runt elektriska ledningar och komponenter för att skydda mot värme och elektriska störningar.
 • Fjärrvärmerör: Inom fjärrvärmeindustrin användes asbestpapp för att isolera värmeledningar och rörledningar för att minska värmeförlusten och för att bibehålla höga temperaturer under transporten av värmeenergi.
 • Flygplanskomponenter: Inom flygindustrin användes asbestpapp i vissa flygplanskomponenter, såsom motorisolering och brandskydd, för att förbättra flygsäkerheten och motståndskraften mot höga temperaturer.
 • Fordonstillverkning: Inom fordonsindustrin användes asbestpapp i bromsbelägg, kopplingar och tätningar på grund av dess värmetåliga egenskaper.
 • Hushållsapparater: I vissa äldre hushållsapparater, såsom ugnar och spisar, användes asbestpapp för dess isolerande egenskaper och för att förhindra värmeöverföring.
 • Industriella anläggningar: Inom metallurgi och gjuteri användes asbestpapp för att isolera rörledningar, ugnar och smältugnar och andra komponenter med höga temperaturer.
 • Isolerade ledningsrör: Asbestpapp användes ofta för att isolera ledningsrör inom olika industrier, inklusive inom olje-, gas- och kemisk industri, för att skydda mot värme och för att minska kondensbildning.
 • Kabelisolering: Isolering av el- och kommunikationskablar för att skydda mot värme och elektriska störningar och för att förbättra kablarnas hållbarhet.
 • Kemiska anläggningar: Inom kemisk industri användes asbestpapp för dess isolerande egenskaper för att bibehålla låga temperaturer och förhindra värmeförlust.
 • Kemiska reaktorer: Inom kemisk industri användes asbestpapp i vissa kemiska reaktorer för att isolera och skydda mot höga temperaturer och kemisk exponering.
 • Laboratorieutrustning: Inom vissa laboratorier användes asbestpapp som isolering i ugnar och andra värmekällor för att utföra experiment och tester vid höga temperaturer.
 • Ljudisolering: Inom vissa byggnadskonstruktioner användes asbestpapp för dess ljudisoleringsegenskaper för att minska ljudöverföring mellan olika rum eller våningar.
 • Luftkonditioneringssystem: Inom byggnader och fordon användes asbestpapp ibland som isolering för luftkonditioneringssystem för att reglera temperaturen och minska energiförbrukningen.
 • Maritima applikationer: Inom skeppsbyggnad användes asbestpapp i vissa delar av fartyg för dess brandsäkerhetsegenskaper och för att isolera mot värme och kemikalier.
 • Takmaterial: Asbestpapp användes vanligtvis som takbeläggning på grund av dess hållbarhet och värmetålighet. Det användes särskilt i byggnader som uppfördes under 1900-talets första hälft och framåt.
 • Utsläppsrör och skorstenar: Asbestpapp användes för att täta och isolera utsläppsrör ochskorstenar för att förhindra värme- och gasläckage och för att skydda mot korrosion.
 • Ventilationssystem: Isolering av ventilationskanaler och rör för att förhindra kondensbildning och bevara temperaturen inuti systemet.
 • Väg- och brobyggnation: Asbestpapp användes också i vissa väg- och brokonstruktioner som en komponent i vissa typer av brotätningar och vägbeläggningar.
 • Värmepannor och värmesystem: Inom industrin och i kommersiella byggnader användes asbestpapp ofta som isolering runt värmepannor, kondensatorer och i värmesystem för att minska värmeförlust och förbättra systemets effektivitet.
 • Värmeväxlare: Asbestpapp användes i värmeväxlare och värmeöverföringsenheter för att isolera och skydda mot värme och för att förbättra värmeöverföringskapaciteten.
 • Ånggeneratorer och tryckkärl: Isolering i ånggeneratorer och tryckkärl inom kraftverk och andra industriella anläggningar för att skydda mot värme och tryck.
 • Brandkår och räddningstjänst: Asbestrep användes ibland för att tillverka brandsäkra rep och linor för räddningsoperationer och för att skapa brandsäkra barriärer.
 • Brandsäkerhet: Asbestrep användes för att tillverka brandsäkra tätningsmedel och tätningar för att förhindra spridning av eld och rök i byggnader, industrimiljöer och fordon.
 • Bygg- och konstruktionsindustri: Inom byggindustrin användes asbestrep för olika ändamål, såsom för att täta och försegla rörledningar, för att skapa brandtätningsmaterial och för att förstärka betongkonstruktioner.
 • Fordonsindustri: Inom fordonsindustrin användes asbestrep i vissa delar av fordon, såsom bromskablar och kopplingskablar, för dess brandsäkerhetsegenskaper och motståndskraft mot värme och slitage.
 • Industriella maskiner och utrustning: Asbestrep användes för att täta och försegla rörledningar, ventiler och andra mekaniska komponenter inom olika industrier, inklusive kemisk industri, kraftverk, olje- och gasindustri samt tillverkningsanläggningar.
 • Industriell försegling och packning: Asbestrep användes för att skapa tätningar och packningar inom olika industriella tillämpningar för att förhindra läckage av vätskor och gaser och för att skydda mot höga temperaturer och tryck.
 • Isolering: Asbestrep användes också som isolering runt rörledningar, ugnar, smältugnar och andra värmekällor för att skydda mot värme och för att förhindra värmeförlust.
 • Kabeltillverkning: Inom elektrisk och telekommunikationsindustri användes asbestrep för att isolera och skydda kablar mot värme, elektrisk störning och mekaniskt slitage.
 • Kraftverk och vattenreningsanläggningar: Tätning av rörledningar, ventiler och andra processutrustningar för att förhindra läckage och för att upprätthålla säkerheten och effektiviteten i anläggningarna.
 • Lantbruks- och jordbruksindustri: Asbestrep användes vid tillverkning av starka och hållbara rep för användning inom djurhållning, för att binda höbalar och för andra jordbruksändamål.
 • Luftfart och rymdfart: Inom luft- och rymdfartsindustrin användes asbestrep för olika ändamål, såsom för att skapa tätningar och tätningsmedel för flygplan och rymdfarkoster och för att skapa brandsäkra linor och rep för användning i rymd- och flygoperationer.
 • Skeppsbyggnad: Asbestrep användes för att täta skrov, ventilationskanaler och andra delar av fartyg för att förhindra vattenintrång och förbättra fartygens brandsäkerhet.
 • Sportutrustning: Asbestrep användes i vissa äldre sportutrustningar, såsom klätterrep på grund av dess styrka och hållbarhet.

Se även under Tätning och packning samt Textilier.

Förutom användningen i texturerade beläggningar har asbest använts i en mängd olika typer av beläggningar och produkter.

 

 • Takbeläggningar: Asbestcement användes i takbeläggningar för att ge en brandsäker och hållbar yta. Asbesttakplattor och taksikiffer var vanliga produkter som användes för takläggning på både bostäder och kommersiella byggnader.
 • Väggbeläggningar: Asbestcement användes även som väggpaneler och fasadbeklädnader för att ge byggnader ett brandsäkert och hållbart yttre. Asbestbaserade fasadbeklädnader var populära under många år.
 • Golvbeläggningar: Asbest användes i vissa typer av golvbeläggningar för att förbättra deras hållbarhet och brandsäkerhet. Asbestbaserade golvplattor och vinylprodukter var exempel på produkter där asbest användes som armeringsmaterial.
 • Brandskyddsfärger och beläggningar: Asbest användes som en komponent i brandskyddsfärger och beläggningar för att ge ytor ett ökat motstånd mot eld och värme. Dessa produkter användes ofta på stålkonstruktioner, trätimmer och andra material där brandskydd var avgörande.
 • Värmebeständiga beläggningar: Asbest användes i värmebeständiga beläggningar och ytbehandlingar för attskydda material och strukturer från höga temperaturer. Dessa beläggningar användes ofta i industriella applikationer där värmeexponering var vanligt förekommande.
 • Asbest användes i texturerade beläggningar på grund av dess brandsäkra och slitstarka egenskaper. Dessa beläggningar användes främst för att producera dekorativa ytskikt på tak och väggar i bostäder och kommersiella byggnader. Asbestfibrer kunde blandas med olika bindemedel och färgämnen för att skapa en mångsidig produkt som kunde appliceras på olika ytor.
 • De texturerade beläggningarna skapade en ojämn yta som var estetiskt tilltalande och samtidigt hjälpte till att dölja eventuella ojämnheter eller brister i underlaget. De var vanligtvis vita från början, men kunde målas över för att matcha eller komplettera byggnadens färgschema.
 • När beläggningarna åldras eller störs kan asbestfibrer frigöras och bli luftburna.
 • På grund av de kända riskerna med asbest har användningen av asbesthaltiga texturerade beläggningar reglerats eller förbjudits i många länder. Byggnader som innehåller asbesthaltiga beläggningar måste ofta saneras eller åtgärdas för att minska risken för exponering för asbestfibrer.
 • Ventilation | Anläggningar, kanaler och rör
 • Ledningsschakt
 • Dörrar
 • Soprum, pannrum och garage
 • Skyddskläder mot hetta
 • Kakelugnar och öppna spisar
 • Värmepannor, ångpannor, turbiner, hetvattenrör, även på fartyg
 • Kassaskåp och bankvalv
 • Stålstommar
 • I rörböjar och längs rörledningar finns isolering som kan innehålla asbest.
 • Packningar, tätningar och isolering i och runt ugnar för att skydda mot värme och för att säkerställa en jämn temperaturkontroll.
Asbest är mycket motståndskraftiga mot höga temperaturer och kemikalier, vilket gjorde asbest till ett attraktivt val för att skydda material och strukturer från brand och värme. I byggindustrin användes asbest som isoleringsmaterial i väggar, tak och rörledningar för att förhindra värmeförlust och förbättra energieffektiviteten i byggnader.

Asbest har använts som isolering och dämpning av buller.

 • Sprutat ytskikt | Sprutasbest
 • Golvplattor och plastmattor
 • Skivor (porösa) och undertaksskivor
 • Akustikputs och akustikplattor.
Asbestens många egenskaper innefattar även dämpning av buller, vilket gjorde det till ett attraktivt val för att isolera byggnader och maskiner för värme, kemikalier och för att minska bullernivån i olika miljöer. Asbestbaserade material användes för att absorbera och blockera ljud i väggar, tak och maskinrum, vilket skapade en tystare arbetsmiljö och minskade risken för hörselskador bland arbetare.
 • En holländsk miljöinventerare fann i januari 2023 att en äldre typ av säkring, som han lämnade för analys, innehöll två packningar med två asbestsorter: krysotil och krokidolit. Märket på säkringen är ”Jean Müller, 3 Kanal-Patrone | 16A | 750-1200 V.”
 • Asbest har även använts i elkablar, se även under Asbestpapp och Asbestrep.
 • Eternit är ett varumärke som tidigare användes för att beteckna produkter av asbestcement i form av byggnadsmaterial. Produkter under varumärket Eternit var vanligt förekommande under en stor del av 1900-talet. 
 • Det förekommer på tak, fasad och väggar. Beklädnaden har en form och struktur som liknar takplåt. Den finns ofta på väggar (och som väggar) i byggnader med asbestcementtak.
 • Internit är en benämning på det material som användes inomhus. Internit har använts i väggkonstruktioner (infackningsväggar) och till moduler i kontorslandskap.
 • Hantering: Materialet får inte grävas ner utan ska lämnas in till återvinningscentral, väl förpackade och tydligt uppmärkta. Högtryckstvätt, rotborstning eller skrapning ska inte utföras, risken är stor att man utsätts för asbestdamm. Risk förekommer även vid skrapning av färg på väggar eller byte av fasadbelysning.

F-G

Asbestcement användes i fasadpaneler för att ge en hållbar yta som kunde målas eller struktureras.

Se under Kakel och klinker.

Asbest har använts som fyllmedel i färg och plast för att förbättra deras mekaniska egenskaper, såsom styrka, hållbarhet och värmetålighet.
 • Färg: Asbestfibrer tillsattes ibland till färger för att öka deras styrka och hållbarhet. Asbestfibrerna kunde bidra till att förhindra sprickbildning och flagning av färgskiktet och göra ytan mer motståndskraftig mot nötning och skador.
 • Brandskyddsfärger och beläggningar: Asbest användes som en komponent i brandskyddsfärger och beläggningar för att ge ytor ett ökat motstånd mot eld och värme. Dessa produkter användes ofta på stålkonstruktioner, trätimmer och andra material där brandskydd var avgörande.
 • Plast: Asbest användes också som fyllmedel i vissa plastprodukter för att förbättra deras mekaniska egenskaper. Asbestfibrer blandades med plast för att öka dess styrka, hållbarhet och värmetålighet, särskilt i produkter som krävde hög mekanisk styrka och formstabilitet. Plastprodukter där asbest använts som armeringsmaterial inkluderar plaströr och ledningar, plastkompositer för fordonsdelar, elektriska och elektroniska komponenter.
 • Lim: Asbest tillsattes ibland i lim (svartlim, asfaltslim, tjärlim) för att förbättra dess hållbarhet och vidhäftningsegenskaper. Asbestfibrer kunde ge limmet extra styrka och motståndskraft mot fukt och nötning, vilket gjorde det till ett populärt val för golvinstallationer. Svartlim applicerades på mattan och sitter i regel väldigt hårt mot golvet, vilket har resulterat i felaktiga hanteringar vid renoveringar där man har slipat odh dammsugit bort löst limmaterial.
 • Fönsterkitt är något vi får in regelbundet till laboratoriet för analys. 2016 uppmärksammades det faktum att det kan innehålla asbest – innan dess togs det inte riktigt på allvar. 
 • Vid provtagning bör man tänka på att ta från olika ställen eftersom asbest (om det finns) kan vara ojämnt fördelat i kittet.
Fönsterkitt är en tät massa som används för att fästa fönsterrutor i sina ramar och för att täta hålrummet mellan glas och trä eller metall. Under många år innehöll många fönsterkitt asbest. Asbest tillsattes ofta för att göra kittet mer flexibelt och hållbart samt för att förbättra dess tätningsegenskaper. Asbestfibrer blandades med andra material för att skapa en tät massa som kunde formas och appliceras lätt runt fönsterrutorna.
 • Asbestgolvplattor var en gång ett populärt val för golv och dessa kan finnas kvar under nyare mattor i äldre hus. 
 • Asbest kan förekomma i vissa plastmattor och även i limmet (främst svartlim).
 • Asbest har använts som alkaliskydd (underskikt), golvslitskikt till plastmattor. Asbest kan förekomma i Linotolgolv, PVC-mattor, golvplattor, magnesitbruk, magnesitgolv och golvlim.
 • Gurmassa, även kallat guramassa, består av vatten och upp till 50% asbest i pulverform. Massan var lätt att hantera och forma vid appliceringen på rörböjar och vid anslutningar.
 • Innan mineralullsisoleringen började användas strök man på gurmassa längs hela ledningarna.

H-M

 • Som isoleringsmaterial har asbestanvänts flitigt i Sverige som skydd mot värme, kyla, fukt, buller och brand.
 • Asbest har använts isoleringsmaterial som kan förekomma under fönster av trä, vid brandväggar på vindar, ovanför värmeelement, mellan skorstensstocken och träbalkar (asbestpapp) och under plåt på gasspisar.
 • Asbestisoleringsskivor kan finnas i mellanväggar, takplattor, paneler under fönster, brandskyddspaneler i branddörrar, beklädnad i hisschakt. De ser ut som vanliga väggpaneler och skivor, takplattor och gipsskivor. Det är svårt att se skillnad på asbestisoleringsskivor och byggnadsmaterial som inte innehåller asbest.
Se även Textilier.
 • Asbest har använts som värmeisolering och har många olika utseenden men är mest fibröst material som lätt flagnar och pudrar. När den appliceras på rör är den ofta täckt av en skyddande beläggning (eller målad) som kan ha vilken färg som helst och kan göra det svårare att identifiera.
 • Asbest har använts som värmeisolering runt rör, ångpannor (madrasser, isoleringsmassor av väv med mineralull eller lös asbest), värmepannor och ventilationsanläggningar.
 • Det förekommer i olika former, som gurmassa (magnesia och isoler), sprutasbest, asbestgarn, asbestväv och asbestpapp.
 • För byggnader som är uppförda eller renoverade innan 1982 är risken stor för förekomst av asbest i kakelfog eller fästmassa. Man bör dock vara aktsam även efter 1982 (när användningen av asbest förbjöds i Sverige).
 • Asbesten var ett tillsatsmedel som vissa hantverkare använde. I flerbostadshus kan vissa kök och badrum ha asbesthaltigt material och vissa inte.
 • Asbest kan förekomma i fix, fog, sättbruk och lim.
 • När det gäller badrum och tvättstugor med våtrumstapeter kan asbest förekomma i vissa typer av tapeter och lim.
 • Kompisit är en benämning av ett material som består av två eller flera olika beståndsdelar med olika egenskaper som kombineras för att skapa en produkt med förbättrade egenskaper.
 • Asbestcement är ett kompositmaterial som har använts till många olika byggmaterial (se längre ner på sidan).
 • Kompositprodukter med asbest kan vara toalettcisterner, toalettstolar, badpaneler, fönsterbänkar och bänkskivor.
 • Lös asbestfyllning användes för att isolera bostäder och industrilokaler. Det är ett löst, fluffigt isoleringsmaterial som kan vara blågrå eller vitaktig till färgen.
 • Asbestfyllning kan finnas mellan hålrumsväggar, under golvbrädor och i loftutrymmen.

N-S

Asbestcementblandningar användes ibland för att producera dekorativa plattor för vägg och golv.

 • Runt 1947 salufördes en  produkt som tog över marknaden från mitten av 1950-talet. Den var känd under flera namn: Björnplugg, Fixiplugg, Cascoplugg och Rawl Plastic. Från Andra världskrigets slut och ca 15 år framåt användes detta av både yrkesmän som hemmafixare i gips, lättbetong, sten och betong.
 • Den fuktades med vatten innan den trycktes in i borrhålet där den härdade och fixerade skruven. Vissa tuggade på den tills den fick rätt form och konsistens.
 • I gas- eller elvärmeapparater kan tätning och packning i form av asbestrep finnas.
 • Rökkanaler av asbestcement kan finnas på flera ställen, som pannsystem, luftkonditionering, ventilationssystem (anläggningar, kanaler och rör), värmepannor, ledningsschakt, soprum och garage.
 • Asbestcementrör användes för att transportera vatten och avlopp på grund av dess hållbarhet och motstånd mot korrosion.
 • Rör som dräneringsrör, vattenrör, avloppsrör, fjärrvärmerör och kulvertar tillverkades av beckfiber. Detta är ett lätt och lätthanteringligt material, tillverkat av träcellulosa, impregnerad med inert koltjärabeck. Asbestcement tillsattes för att stärka materialet.
 • Stuprör och hängrännor av asbestcement är ofta fästa i änden av cementtak i byggnader av lagertyp.
 • Schejamassa består av sand, cement och upp mot 50% asbest. Massan började tillverkas i slutet av 1800-talet och användes fram till omkring mitten av 1900-talet.
 • Massan användes på större ytor av golv och väggar för en slät och tät yta utan några fogar. Den har använts för att jämna av nötta trägolv innan man la på linoleummattor.
 • Sprutade beläggningar kan hittas i ljudisolering på undersidan av tak och ibland på sidor av byggnader och lagerlokaler. Det har använts i publika lokaler som kyrkor och konserthus.
 • Det används även som branskydd på stålbalkar och stålpelare, armerade betongbalkar och betongpelare samt på undersidan av golv.
 • Takpapp innehållande asbest användes ofta till garagetak, uthus, med mera.
 • Det är viktigt att notera att takpapp, vindpapp, tjärpapp kan innehålla PAH:er vilket är mycket hälso- och miljöfarligt.
 • Taket är korrugerat och består huvudsakligen av stora ark, även plana skivor förekommer. Eternit har använts till tak- och väggbeklädnad.
 • Stuprör och hängrännor av asbestcement är oftast fästa i änden av cementtak i byggnader av lagertyp.
 • Arbetskläder: Asbesttextilier användes för att tillverka arbetskläder och skyddskläder, skyddsförkläden, handskar och andra personliga skyddsutrustningar för arbetare inom olika industrier där exponering för höga temperaturer och brandrisker är vanliga, såsom stålverk, gjuterier, glasfabriker och petrokemiska anläggningar.
 • Bilindustri: Asbesttextilier användes i vissa fordonskomponenter, såsom bromsbelägg och kopplingar, för att förbättra deras brandsäkerhetsegenskaper och för att öka deras motståndskraft mot värme och slitage.
 • Brandisolering och brandskydd: Asbesttextilier användes för att tillverka brandisolering och brandskyddsmaterial för byggnader, installationer och fordon för att förhindra spridning av eld och för att öka brandsäkerheten.
 • Brandsäkra gardiner och draperier: Inom byggindustrin användes textilier för att tillverka brandsäkra gardiner och draperier för användning i offentliga byggnader, teatrar, biografer och andra platser där brandsäkerhet är viktigt.
 • Brandsäkra väskor: Asbesttextilier användes för att tillverka brandsäkra väskor för att förvara och transportera brandfarliga material och dokument som kräver extra brandskydd.
 • Elektronik: Textilier finns i äldre säkringsdosor bakom själva säkringen.
 • Gasskyddskläder: Inom militär och kemisk industri användes asbesttextilier för att tillverka skyddskläder och utrustning för arbetare som utsätts för giftiga gaser och kemikalier för att förhindra exponering och skador.
 • Isolerande packningar: Asbesttextilier användes för att tillverka isolerande packningar och tätningsmedel för användning inom industriella processer, såsom tätningar runt ventiler, flänsar och andra mekaniska komponenter för att förhindra läckage av vätskor och gaser.
 • Ljudisolering: Asbesttextilier användes också för ljudisolering i vissa tillämpningar där minskning av ljudnivåer var önskvärt, såsom i ljudstudior och industriella anläggningar.
 • Luft- och rymdfart: Inom luft- och rymdfartsindustrin användes asbesttextilier för att tillverka värmebeständiga kläder och isoleringsmaterial för flygplan, rymdfarkoster och raketmotorer för att skydda mot höga temperaturer och för att säkerställa säkerheten för bestättningen och utrustningen.
 • Industriella ugnar och smältugnar: Inom industrin användes asbesttextilier för att tillverka ugnsmattor, ugnstätningar och andra komponenter för att isolera och skydda ugnar mot höga temperaturer och för att förhindra värmeförlust.
 • Rörisolering: Asbesttextilier användes för att tillverka rörisolering och rörskyddsmaterial för att skydda rörledningar mot värme, korrosion och mekaniskt slitage inom industrier som petrokemisk industri, kraftverk och olje- och gasindustrin.
Se även Asbestrep.

I gas- eller elvärmeapparater finns asbestrep.

 • I värmeväxlare har asbest använts som kondensisolering (ventilationskanaler och rör)
 • Frånluftskanaler och rör av eternit innehåller också asbest.
 • Svartlim på ventilationskanaler kan innehålla asbest.
 • Bromsband
 • Veken i äldre oljelampor.

T-Ö

 • Takpapp innehållande asbest användes ofta till garagetak, uthus, med mera.
 • Det är viktigt att notera att takpapp, vindpapp, tjärpapp kan innehålla PAH:er vilket är mycket hälso- och miljöfarligt.
 • Taket är korrugerat och består huvudsakligen av stora ark, även plana skivor förekommer. Eternit har använts till tak- och väggbeklädnad.
 • Stuprör och hängrännor av asbestcement är oftast fästa i änden av cementtak i byggnader av lagertyp.
 • Asbest har spunnits till olika textilprodukter, dels på grund av hållbarheten men främst på grund av dess skydd mot värmestrålning.
 • Textilier finns i äldre säkringsdosor bakom själva säkringen.
 • Asbest kan förekomma i tyg och kläder, rep, brandfiltar, handskar och förkläden.
 • I gas- eller elvärmeapparater finns asbestrep.
 • Flänspackning i form av asbestrep.
 • I värmeväxlare har asbest använts som kondensisolering (ventilationskanaler och rör)
 • Frånluftskanaler och rör av eternit innehåller också asbest.
 • Svartlim på ventilationskanaler kan innehålla asbest.
 • Bromsband
 • Veken i äldre oljelampor.
Sandra och Özkan utför asbestanalyser.
Sandra och Özkan analyserar material- och tejpprov i vårt laboratorium.
VIKTIG INFORMATION

Även om denna sida listar platser och material där asbest kan förekomma, är det viktigt att förstå att närvaron eller frånvaron av asbest inte är garanterad - med andra ord kan man inte läsa sig till om asbest de facto förekommer eller ej i ett material.

Det är endast genom en noggrann analys som man kan säkerställa om asbest finns på en plats eller i ett material. Därför är det avgörande att ta ansvar för säkerheten och utföra en korrekt bedömning innan åtgärder vidtas.

Har du frågor om asbest och asbestanalyser?

UPPDRAG | ASBESTANALYS

Analys av skiva.

Krokidolit, blå asbest, i en skiva.
Krokidolit, blå asbest, i analysmikroskop.

OM ANALYSEN

Vid ett renoveringsprojekt påträffades skivor som lämnades in för analys. På den förstorade bilden av skivan syns blå knippen och vid fiberidentifieringen konstaterades det att de mörkblå raka fibrerna är krokidolit.

UPPDRAG | ASBESTANALYS

Analys av matta och svartlim.

Analys av svartlim taget från matta.

OM ANALYSEN

I detta prov var mattan fri från asbest. I limmet däremot plockades några misstänkta fibrer som visade sig vara antofyllit - de blåfärgade fibrerna i mikroskopbilden.

Matta med svartlim inlämnad för asbestanalys.

OM SVARTLIM

Svartlim, tjärlim, asfaltslim - flera benämningar på ett häftmedel som har strukits över en yta på olika sätt och med olika mängd på golv. Med andra ord är inget mattprov det andra likt. Asbest som har blandats i limmet kan vara ojämnt fördelat över ett och samma golv.

Här ser vi ett bra exempel på mattprov med svartlim på undersidan. När vi får in mattor till laboratoriet kontrollerar vi samtliga material och lager eftersom vissa mattor i sig kan innehålla asbest.

UPPDRAG | ASBESTANALYS

Analys av pappskivor från armatur tillverkad på 1930-talet.

Asbestpappskivor tagna från armatur tillverkad på 1930-talet.

OM ANALYSEN

Vi fick besök av en gentleman som renoverade en lampa från 1930-talet. Vid isärplockning av armaturen fann han två pappskivor som han misstänkte kunde vara asbesthaltiga.

Sandra utförde analysen och de ljusblå fibrerna i mikroskopbilden identifierades som krysotil, även kallad vit asbest.