Asbest | Den hälsofarliga fibern

Asbest | Den hälsofarliga fibern

Asbest är en grupp av naturligt förekommande fibrösa mineraler. Asbest är känt för sin styrka, mångsidighet och värmebeständighet. Mineralen är extremt hälsofarligt, känt för att orsaka ett antal sjukdomar – som lungcancer. Asbest är förbjudet i mer än 60 länder på grund av dess skadliga effekter.

Varför är asbest farligt?

Asbest delas in i två grupper: Amfibolasbest och serpentinasbest. Den amfibola sorten har raka, sylvassa fibrer och serpentinsorten har böjda/lockiga fibrer. När fibrerna blir luftburna märker man inte av att man får i sig dem. Vid inandning fastnar de djupt i lungvävnaden, vilken med tiden blir inflammerad och risken är stor att det leder till cancer eller andra sjukdomar.

Det finns tre former av exponering för asbest:

  1. Primär exponering | Gruvarbetare
  2. Sekundär exponering | Yrkesutövare inom byggbranschen och andra som kommer i kontakt med asbest.
  3. Tertiär exponering | Miljöexponering, exempelvis vid inandning av asbestförorenad luft.
När asbest andas in eller förtärs kan hälsan påverkas på ett långvarigt och förödande sätt. De mikroskopiska asbestfibrerna kan sitta i lungorna under många år innan man får symtom, till skillnad från andra gifter. Många personer med asbestrelaterade sjukdomar har haft yrken där de har haft långvarig exponering, exempelvis inom bygg- och tillverkningsindustrin.

Asbestrelaterade sjukdomar

När man andas in asbestdamm (asbestfibrer) märker man inte av några symtom direkt, det kan ta årtionden innan man får symtom och då är det oftast för sent att göra något. 

Sjukdomar som kan uppstå är:

  • Asbestos (asbestlunga)
  • Asbestpleurit
  • KOL
  • Lungcancer
  • Mesoteliom (lungsäckscancer)
  • Pleuraplack
  • Tjocktarmscancer

Övrig information