Materialprov | Asbest

Asbestanalys av material

Vi kontrollerar byggmaterial och mark om det förekommer asbest.

Asbest är ett förbjudet och hälsofarligt mineral och som fortfarande finns i en stor mängd i våra byggnader.
Man har konstaterat att det finns asbest i över 3 000 produkter och material.
Även jord och mark kan ha blivit kontaminerat av asbest och andra ämnen.

Primotech, mikroskop. Bild: Astro Sweden
Bild: Astro Sweden AB | Primotech

Säkra provsvar från 2 timmar

Vi har en gedigen kunskap och erfarenhet av att analysera byggmaterial, mark- och jordprover samt damm (i lös form och på tejp).

I vår reception får du personlig service där vi ger rådgivning och registrerar dina prover. 

Vi välkomnar företag, den offentliga sektorn, industrier, organisationer, föreningar och privatpersoner som är i behov av analystjänster.

Analystider och priser
Ring oss på 031-83 29 00 eller skicka e-post till info@miljoanalyser.se.

Provmängd

Detta är ett urval av alla material som kommer in till laboratoriet.
Om du är osäker på provtagningen av ditt material, tveka inte att ringa oss på 031-83 29 00.

Mjukfogar, fogmassor kan innehålla asbest, PCB och bly – vi hjälper dig med en total analys. Önskad provmängd: 4-5 cm.
Se blogginlägg | 2023-03-28

Kakel med fix och fog ser vi som ett gemensamt prov. Lämna in en hel platta eller en del där båda materialen finns representerade.

Fönsterkitt, fog och murbruk. Önskad provmängd: 3-4 cm.

Takpapp/tjärpapp kan innehålla asbest, PAH, kreosot – vi hjälper dig med en total analys. Önskad provmängd: 5×5 cm.

Plattor och skivor kan komma i olika varianter. Önskad provmängd: 5×5 cm.

Matta med lim – om det finns flera lager av matta bör samtliga lager vara representerade tillsammans med lim. Önskad provmängd: 5×5 cm
Se blogginlägg | 2023-03-09 | 2023-02-16 | 2023-01-18

Inlämning av prover

Förpacka dina prover
Placera proverna i separata tjockare påsar (exempelvis zippåsar). Om det är vassa material (kakel, matta) bör dubbla påsar användas. Bifoga orderblanketten och lämna eller skicka in dina prover.

Receptionen
Vi har vårt kontor och laboratorium på Stålverksgatan 5, infart 13 på Ringön. Här ger vi dig personlig service med rådgivning/konsultation och inregistrering av dina prover.

Markbrevlådan
Vid infarten till fastigheten står en brevlåda där du kan lämna ditt provmaterial. Den är tillgänglig dygnet runt och töms regelbundet.

Med bud eller post
Om du inte har möjlighet att komma till oss finns alltid möjligheten att skicka proverna per post, eller anlita en budfirma.

Våra öppettider
Måndag-fredag | 07.00-16.00

Har du frågor om asbest och asbestanalyser?