Luftprov | Asbest

Luftprovtagning och analys

Asbestanalys av inomhusluft.

Det kan finnas olika anledningar till att man vill kontrollera luften. Några exempel är att man vill säkerställa att en städning efter utförd asbestsanering är korrekt utförd, eller att man omedvetet har bearbetat asbesthaltigt material.

Del av analysmikroskop.

Kalibrerade luftpumpar

Våra luftpumpar är enkla att använda och går i regel 4 timmar (240 minuter). De är kalibrerade för provtagning av luft där man misstänker att asbestfibrer kan förekomma.

Ring oss på 031-83 29 00 för rådgivning och bokning av pump. 

Vid utlämning av provtagningsutrustningen får du en instruktion om hur pumpen ska hanteras. Utrustningen kan även skickas vid överenskommelse.

I väskan får du med följande:

  • Luftpump | Kalibrerad och laddad
  • Provtagningsfilter
  • Laddkabel
  • Provtagningsinstruktion

Har du frågor om asbest och asbestanalyser?

Pumparna är kalibrerade att gå i 240 minuter (4 timmar) och därefter stängs de automatiskt av.

I de fall där platsen, som man placerar utrustningen, är väldigt dammig kan det finnas skäl till att minska ner tiden.
Meddela oss när du bokar pumpen så anpassar vi tiden genom att kalibrera om pumpen.

Besök Var-finns-asbest.se för att se material och platser där det kan förekomma asbest.