Asbestanalys

Asbestanalys

Asbestanalys i Göteborg från 2 timmar

Det finns flera benämningar på den här tjänsten: Asbestprov, asbesttest, asbestanalys, asbestidentifiering och fiberidentifiering. Vi hjälper dig med analys för att fastställa om asbest förekommer i material, mark, damm, på tejp och i luft.

Sandra och Özkan utför asbestanalyser.
Sandra Johansson och Özkan Özel utför asbestanalyser.

Snabba och pålitliga analyser

Få svar på om ett material innehåller asbest på endast två timmar. 

Kontakta oss för att få veta vilka analystider och priser vi erbjuder.

Maivab innehar tillstånd/licens av Arbetsmiljöverket att hantera asbesthaltigt material. Våra kemister har dokumenterad utbildning och gedigen erfarenhet av asbestanalyser. Undersökning sker mot metoden SS-EN ISO 22262-1:2012.
För mer information | Kvalitetssäkring

Material- och markprov

Asbest kan förekomma i många olika material – som isolering, armering, brandskydd eller förorening i jord.

Om du har flera lager av matta bör du lämna in samtliga lager för analys, samt lim. Kakel med fix och fog ser vi som ett prov.

Damm- och tejpprov

Dammprov i lös form eller på tejp är en bra analys om man vill kontrollera utrymmet efter en sanering och städning.

Vid analys plockas misstänkta fibrer från dammet eller tejpen. Minst 20 delprov analyseras per inlämnat prov.

Luftprov

Misstänker du att det kan finnas asbest i inomhusluften?

Våra luftpumpar är kalibrerade för provtagning av asbest och är enkla att använda. 

Ring oss för rådgivning och bokning av pump.

Har du frågor om asbest och asbestanalyser?

Inlämning av prover

Du har flera möjligheter att lämna in prover till oss för analys.
Våra öppettider är måndag-fredag 07.00-16.30.

 1. Receptionen | Du får personlig service med rådgivning och inskrivning.
 2. Brevlådan | Vid infarten till fastigheten, tillgänglig dygnet runt.
 3. Skicka in proverna som företagspost.
 4. Skicka proverna med budfirma.

Analysrapport

 • Inlämnat eller inskickat prov med kundbeställning ligger som grund för analyserat resultat och svarstid.
 • I analysrapporten står det tydligt om asbest har påträffats i provet eller inte (Ja eller Nej).
 • Du kan få specificerad asbesttyp på rapporten.
 • Vi värnar om vår miljö och skickar analysrapport och faktura digitalt.
Asbestdamm i petriskål mot en mörk bakgrund.

Asbest i mer än 3 000 produkter

Asbest finns i mer än 3 000 produkter. På grund av dess fantastiska egenskaper har människan nyttjat denna mineral på olika sätt.

När du bearbetar eller river i ett asbesthaltigt material frigörs fibrer, som vid inandning fastnar i lungorna. Det kan ta många år innan du märker av några symtom. Asbestlunga och lungcancer är några sjukdomar som orsakas av asbestdamm.

Besök även Var-finns-asbest.se för en lista med material som kan innehålla asbest.

En man med skyddsutrustning i form av gul dräkt och helmask.

Asbestsanering

Ett företag som utför asbestsanering ska ha utbildad personal och inneha ett officiellt tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Som privatperson får du riva och hantera asbest utan tillstånd, men detta är något som vi på Maivab starkt avråder från. Asbestfibrer kan finnas i luften i flera dygn och gör du inte på rätt sätt, så riskerar du inte bara din egen hälsa utan även andras i din omgivning.

Deponi med inplastat asbestmaterial och en skylt med texten Asbest.

Asbestavfall

Asbesthaltigt material är farligt avfall.

Avfallet ska förpackas i lufttäta förpackningar och märkas upp med ordet ”Asbest” för att hjälpa dem som hanterar avfallet. Avfallet lämnas till avfallsanläggning som tar emot asbestavfall.

Eternitmaterial (asbestcement) från exempelvis väggar och tak ska tas ned i så hela bitar som möjligt. Spola vatten över dem innan demonteringen påbörjas (inte högtryckstvätt!) för att minska dammspridning.

Vanliga frågor och svar

För att kunna se asbest behövs mikroskop med hög förstoring. Vid analys ser vi både asbestknippen och enstaka fibrer, beroende på vilken typ av material som analyseras.

”Om jag bränner materialet så kan jag se om det finns asbest.”
Den kommentaren har vi hört av äldre hantverkare under åren. Det går inte att avgöra om det förekommer asbest eller inte i materialet med den metoden. Vad som händer är att eventuella fibrer frigörs från asbestprovet och kommer ut i luften med stor risk att man andas in det.

Besök Var-finns-asbest.se för en lista med material som kan innehålla asbest.

Tänk på att asbest som frigörs kan finnas i luften i upp till flera dygn. Om du är orolig för, eller misstänker att, asbest i luften kan du hyra en luftpump för provtagning av oss. Se mer på sidan Luftprov »

Provtagning
Vid provtagning är det viktigt att beakta att provet ska vara tillräckligt stort eftersom asbest kan vara ojämnt fördelat i materialet (exempelvis svartlim under en matta). En kakelplatta där fix och fog finns räknas som ett prov. Vill du ha rådgivning kan du nå oss på 031-83 29 00.

 • Material Exempelvis platta, matta, bör vara 3-5 cm i diameter.
  Om det finns flera lager av matta skall provtagning göras på samtliga lager. 
  Lim bör täcka större delen av mattans undersida.

  Flera lager kakel från ett badrum innebär att samtliga lager med tillhörande fix och fog ska lämnas för analys.

 • Fogmassor 3-4 cm.
  Om fogen skall kontrolleras för asbest, PCB och bly bör provet vara 5-7 cm.

 • Damm, pulver 3-4 matskedar
  För provtagningsinstruktion, besök Dammprov.

   

 • Tejp | Använd kontorstejp, 10-12 cm
 • För provtagningsinstruktion, besök Dammprov.

   

Förpackning
Samtliga prover lämnas i tjockare plastpåsar, som blixtlåspåse. Vassa material (kakel, klinker o.d.) eller dammiga emballage läggs i dubbla påsar.

Ring oss på 031-83 29 00 för rådgivning och bokning av pumpar. 

Pumpar kan hämtas hos oss eller skickas till dig mot en fraktkostnad. 
De levereras alltid kalibrerade och är enkla att använda.