Freoner (CFC)

Freoner (CFC)

Freoner är växthusgaser och består av olika halogenerade kolväten. De är idag förbjudna, på grund av deras skadliga effekter på ozonlagret.

Byggmaterial

Vi hjälper dig med analys av byggmaterial som misstänks innehålla freoner (CFC).

Allt byggavfall med en CFC-halt över 0,1% (1.000mg/kg) betraktas som farligt avfall och måste tas om hand på rätt sätt i hela kedjan – sortering, hantering, transport och återvinning.

Vid felaktig hantering finns det risk att stora mängder av CFC släpps ut, vilket får allvarliga konsekvenser för planeten, klimatet och människors hälsa.

Frysfack med kylklampar, glass och matlåda i svartvitt.

Var finns freoner?

Freon har använts i isoleringsmaterial in på 1990-talet och finns i många fjärrvärmerör. Freoner förekommer även i cellplast som har använts i flytande golv, isolering i väggar, kylcontainers och isolerade lastbilsskåp och kylrum.

 • Sprayburkar | Lösningsmedel och drivgas
 • Kylskåp, frysskåp, frysboxar, större kyl- och frysanläggningar | Köldmedium
 • Klimatanläggningar
 • Värmepumpsanläggningar
 • Äldre fasta brandsläckningsanordningar | Halogener
 • Väggar (utfackningsväggar), markskivor, fjärrvärmerör, varmvattenberedare, äldre värmepumpar | Blåsmedel i isolermaterialen polyuretan (PUR) och polystyren (XRS)
 • Tillverkning av kretskort
 • Plast (skumplast, cellplast, frigolit)

Vad är freoner?

Freon är ett handelsnamn på ett köldmedium och har bland annat använts i kyl- och frysanläggningar. De skadar ozonlagret som tunnas ut. Liksom många andra ämnen är freoner skadliga och anses vara cancerframkallande.

 • CFC är klorfluorkarboner där dess föreningar består av klor, fluor och kol. Förbjudet sedan mitten av 1990-talet.
 • HCFC är så kallade ”mjuka freoner” på grund av att de bryts ned lättare än andra freoner. Det förbjöds i isoleringsmaterial 1997 och året efter som köldmedium i nyinstallationer.
 • Halon är ett samlingsnamn för en typ av kolväte som består av kol, väte, klor, brom, flor och/eller jod. Liksom CFC skadar haloner ozonskiktet. Brandsläckare, de så kallade halonsläckarna, används enbart inom flyget och Försvarsmakten.