Dricksvatten hos användaren

Dricksvatten hos användare

Vi hjälper dig som vill kontrollera dricksvattnet i kommunala vattenledningar eller färskvattentankar på båtar och fartyg.

Kryssningsfartyg.

Analys av dricksvatten från fartyg

Kvaliteten på dricksvatten kan vara mycket varierande eftersom man både bunkrar vatten, men även producerar vatten ombord. Problem som smak och lukt, som även finns på land, följer med till fartygen och även bakterier kan förekomma. 

Fartyg kan vara små fraktfartyg till kryssningsfartyg där vatten tas ombord vid olika tillfällen och i andra länder som kan ha bristande vattenkvalitet. På fartyg kan det i vissa fall vara passande att göra en normal analys samt kontrollera om det förekommer Legionella.

Ring oss för rådgivning och boka tid för provtagning.

Dricksvatten hos användare: Vattenglas.

Analys av dricksvatten från kommunala ledningar

Ibland händer det att en kontroll behöver göras av vattnet i kommunala vattenledningar.

Ring oss för rådgivning och beställning av provtagningsmaterial.

Relaterade analyser

Ett glas vatten på ett träbord mot en mörk bakgrund.

Kontroll av dricksvatten

Om du har enskild dricksvattenanläggning bör du kontrollera kvaliteten på ditt vatten minst vart tredje år. Vissa omständigheter gör att du bör testa det oftare.

Kemiska beteckningen för radon, Rn, är markerad på det periodiska systemet.

Radon

Vattnet i bergborrade brunnar kan innehålla ädelgasen radon (Rn). Vid förhöjda halter finns risk för negativa hälsoeffekter. Provtagning sker med ett särskilt kärl enligt specifika instruktioner.

Bakterier, Legionella, i blått.

Legionella

Provtagning avseende Legionellabakterier görs med en speciell flaska som vi tillhandahåller. Vi är även behjälpliga med provtagning ombord på fartyg.