Mögel

Mögelanalys

En fuktskada på byggnadsmaterial ger en grogrund för mögel att börja växa och sprida sig. Mögel kan lukta illa och utför även en hälsorisk samt ger en dålig inomhusmiljö.

Mögelanalys av byggnadsmaterial

Vi erbjuder analys av byggnadsmaterial, exempelvis gips, trä, isolering och tapet. Denna analys rekommenderas till dig som vill konstatera en skada eller se utbredningen av existerande skada.

Mögelanalys av luftprov

Hyr en pump av oss för provtagning av inomhusluft. Den är enkel att använda och filtret analyseras för att se om det förekommer mikroorganismer i luften.

Mögel i petriskål i förstoring.

Fukt och mögel påverkar inomhusmiljön negativt

Fuktskador och mögelskador kan uppstå på olika sätt och kan leda till stora materiella kostnader. Förutom skador blir människor och djur sjuka. En rapport från Folkhälsomyndigheten visar att hela 1,4 miljoner svenskar bor i bostäder med synligt mögel eller mögellukt.

Om mögel påträffas på en vind är isoleringen i vindsbjälklaget kontaminerat. Om luftpassager ned till inomhusmiljön finns, hjälper det inte att bara sanera innertaket på vinden. Om blindbotten i torpargrunden är mögelskadad så kan man räkna med att isoleringen i golvbjälklaget också är skadad, antingen genom direkt påväxt eller indirekt genom kontamination. I och med detta finns det en stor risk att inomhusmiljön har blivit kontaminerad av ett angrepp i husets klimatskal eller riskkonstruktioner (torpargrund, krypgrund, källare, vind och kallvind).

Vad innebär mögel i byggnader?

Fuktskador och mögelskador kan uppstå på olika sätt och kan leda till stora materiella kostnader. Förutom skador blir människor och djur sjuka. En rapport från Folkhälsomyndigheten visar att hela 1,4 miljoner svenskar bor i bostäder med synligt mögel eller mögellukt.

Svartmögel, en hälsofara

Begreppet svartmögel innefattar flera arter av mögel. De är svarta/mörka till färgen och sprider sig genom sporer som fäster på olika ytor och material. De trivs speciellt i fuktiga utrymmen och är olika farliga. 

Långvarig exponering av svartmögel kan ge livslånga hälsoproblem, så som kroniska lungproblem. Barn är särskilt känsliga och kan utveckla astma.

Svartmögel på innervägg.

Äkta hussvamp

Äkta hussvamp, Serpula lacrymans, är en typ av svamp som kan orsaka allvarliga skador på trästrukturer i byggnader. Denna svamp är känd för att bryta ned cellulosa i trä, vilket kan leda till omfattande skador om det inte upptäcks och åtgärdas i tid. Hussvampen trivs i fuktiga miljöer och kan därför bli ett problem i byggnader där det finns vattenläckage, fuktproblem eller dålig ventilation.

Hur farligt är mögel för hälsan?

Risken ökar för följande symtom om du jobbar eller bor i en fuktskadad eller mögelskadad byggnad. Barn är extra känsliga.

  • Allergi och förvärrad astma
  • Försämring av hudrodnad, klåda, hudutslag, eksem
  • Huvudvärk
  • Illamående
  • Yrsel
  • Irritation i ögon, övre luftvägar och regelbundna infektioner i luftvägarna
  • Ont i halsen, heshet, hosta och nysningar
  • Tung andning, täppt näsa, snuva, bihåleinflammation
  • Koncentrationssvårigheter
  • Sömnsvårigheter och trötthet