PFAS i dricksvatten

Analys av PFAS

PFAS,  eller högflourerade ämnen är syntetiskt framställda och flertalet är skadliga för både miljö och människa. De kallas för ”forever chemicals” och kan ta upp till 1 000 år att brytas ned i naturen.

Vatten i blå och vita nyanser.

PFAS-analys av dricksvatten

PFAS-ämnen har hittats i ytvatten, grundvatten och dricksvatten. 

Om du har en brunn som ligger i avrinningsområdet av följande platser bör du göra regelbundna kontroller av dricksvattnet.

 • Brandövningsplatser och kommunala räddningstjänster
 • Flygplatser
 • Militära anläggningar
 • Industrier och deponier

Analysparametrar

 • PFBS | Perfluorbutansulfonsyra
 • PFHxS | Perfluorhexansulfonsyra
 • PFHxA | Perfluorhexansyra
 • PFHpA | Perfluorheptansyra
 • PFOA | Perfluoroktansyra
 • PFNA | Perfluornonansyra
 • PFDA | Perfluordekansyra
 • PFBA | Perfluorbutansyra
 • PFPeA | Perfluorpentansyra
 • PFOS | Perfluoroktansyra
 • 6:2 FTS | Fluortelomer sulfonat
En man med vattenavvisande jacka vid vatten.
PFAS-ämnen finns i bland annat brandskum, smuts- och vattenavvisande kläder, byggnadsmaterial och hushållsprodukter.

Vad är PFAS

Förkortningen PFAS står för perfluorerade och polyfluorerade alkylsubstanser/ämnen och kallas även för högflourerade ämnen.

Man säger att det är ett samlingsnamn för över 4 700 ämnen, över 10 000 ämnen har identifierats som har varierande egenskaper. Under hela en produkts livscykel – från tillverkning till avfallshantering – sker en spridning och exponering av PFAS-ämnen.

PFAS började tillverkas på 1950-talet och har olika egenskaper: De stöter bort smuts, fett och vatten. Vissa har ytaktiva egenskaper och andra har filmbildande förmåga.

I Sverige får människor i sig halter, förvisso låga sådana, från inomhusmiljön och maten. I vissa fall kan personer få i sig högre halter av PFAS om deras dricksvatten har förorenats med ämnen som kommer från brandövningsplatser. PFAS är svårnedbrytbara och flera av dem är vattenlösliga och rörliga i markerna, vilket betyder att dricksvattentäkter löper stor risk att förorenas under en lång tid framöver.

Var finns PFAS

PFAS har använts vid flygplatser, deponier och vissa industrier, vilket medför en risk att det finns PFAS i ytvatten, grundvatten och mark i omgivningen.

 • Livsmedel och matlagning | Fisk från förorenade sjöar, stekpannor med non stick-beläggning
 • Pappers- och livsmedelsförpackningar | Popcornpåsar, pizzakartonger, maskeringspapper, kartonger
 • Byggnadsmaterial | Mattor
 • Brandskum för vätskebränder
 • Bekämpningsmedel
 • Kläder och accesoarer | Funktionskläder, skor (GoreTex), väskor
 • Möbeltyger och mattor
 • Fordonsindustrin | Bilklädsel och bilvårdsprodukter
 • Färg
 • Tält
 • Impregneringsmedel
 • Skidvalla
 • Skönhetsprodukter | Foundation, mascara, hudkräm, läppstift, solkräm, mm.
 • Rengöringsmedel och golvpolish
 • Medicinteknisk utrustning och tandlagningsmaterial
 • Damm
 • Solceller
 • Mobiltelefoner | Smartphones

Hur farliga är PFAS-ämnen?

Ämnena som benämns PFOS, PFOA och PFNA är misstänkt cancerframkallande och klassificerade som reproduktionsstörande, bland annat.

 • Njur- och testikelcancer
 • Högt blodtryck
 • Högre kolesterol
 • Lägre födelsevikt på barn
 • Minskad vaccintolerans hos barn

Man bör betrakta alla PFAS-ämnen som hälsoskadliga trots att det saknas kunskap. Man har utfört djurstudier där däggdjur har uppvisat störningar och skador på lever, blodfetter, immunförsvar, sköldkörtelhormon och fortplantningsförmågan. Vissa enskilda PFAS-ämnen har orsakat utveckling av bröstkörtlar och tumörer. Man vet inte ännu om människor visar samma resultat.

Länkar

Livsmedelsverket | PFAS – Poly- och perfluorerade alkylsubstanser »

Kemikalieinspektionen | PFAS »

Relaterade analyser

En brandman i svart siluett med en pågående brand i bakgrunden.

Kontroll efter skogsbrand

Vid misstanke att en skogsbrand i närområdet har påverkat vattenkvaliteten bör du provta vid två tillfällen.

Översvämning.

Efter översvämning

Vid misstanke att en översvämning kan ha påverkat vattenkvaliteten bör brunnsvattnet kontrolleras vid två tillfällen.

Ett glas vatten på ett träbord mot en mörk bakgrund.

Kontroll av dricksvatten

Om du har enskild dricksvattenanläggning eller vattentäkt bör du kontrollera kvaliteten på ditt vatten minst vart tredje år.