PAH, HA-oljor och kreosot

PAH, HA-oljor och kreosot

Polycykliska aromatiska kolväten, högaromatiska oljor och kreosot är alla miljö- och hälsofarliga ämnen.

Analys av PAH, HA-oljor och kreosot

Vi hjälper er med analys av olika typer av material, exempelvis:

 • Asfalt och asfaltsgolv
 • Förorenade jordmassor
 • Tjära, tjärpapp, takpapp
 • Tegel och bitumenkork
 • Tätskikt
 • Impregnerat trä »
 • Olja

Kontakta oss gärna på 031-83 29 00 för analysrådgivning.

Burk med jordprov

Var finns PAH

 • I äldre asfaltsbeläggning (tjärasfalt, tjärmakadam, tjärballast, vägtjära) och asfaltsgolv
 • Förorenad jordmassor
 • Tätskikt och fuktisolering i badrum, husgrunder och grundmurar
 • På betongbjälklag som fästmaterial
 • Isolering i kylrum i form av bitumenimpregnerad kork
 • Matarkablar
 • Tegel i rökgångar
 • Takpapp, tjära, tjärpapp

När uppstår PAH:er

 • Tobaksrökning
 • Matlagning och grillning (främst proteiner som kött)
 • Avgaser från fordon
 • Uppvärmning av hus
 • Industriverksamheter
 • Sopförbränning
 • Vulkanutbrott
 • Skogsbränder

Vad är PAH

PAH är en förkortning för en stor grupp ämnen som kallas polycykliska aromatiska kolväten, polyaromatiska kolväten och polyaromater. Det kommer från när organiskt material förbränns, som vid vulkanutbrott och skogsbränder.

Det finns exempelvis i asfalt (tjärasfalt) som tillverkades före 1975 i form av stenkolstjära, bärlagret under asfalten bestod av tjärmakadam. Även impregneringsmedlet kreosot innehåller PAH-ämnen.

PAH:er kan finnas kvar i förorenad mark under mycket lång tid (decennier till århundrande) eftersom det är svårnedbrytbart.

Asfalt, jord och takpapp/tjärpapp är de vanligaste materialen vi får in för analys till laboratoriet avseende PAH-analys.

Asfaltsbitar mot en vit bakgrund.

Vad är HA-oljor

Högaromatiska oljor kommer från den petrokemiska industrin. Dessa oljor har använts vid tillverkning av bland annat bildäck, där den förbättrar däckets tekniska prestanda och väggrepp. Den 1 januari 2005 är däck med HA-oljor förbjudna inom EU.

HA-oljor kallas även DAE (destillerade aromatiska extraktoljor).

Höger bakdäck på en bil med tydligt däckmönster.