Villkor och rättigheter

Villkor och rättigheter

Användarvillkor av våra webbplatser, personuppgiftshantering och cookies.

Användarvillkor | Information

Dessa användarvillkor gäller för samtliga domänadresser som är i Miljöanalyser i Väst AB:s (559384-5034) ägo. Läs  noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Om du inte accepterar våra villkor ska sidorna inte användas och inga samtycken lämnas.

Upphovsrätt och övriga rättigheter

All upphovsrätt och övriga rättigheter avseende texter, bilder, ljud och program och annat material som publiceras, tillhör Miljöanalyser i Väst AB, eller har lagts ut med den rättmätige ägarens tillstånd. Se under § 4 under Användarvillkor.

Användarvillkor

§ 1 | Syfte

Miljöanalyser i Väst AB (Maivab) anser att hemsidorna på samtliga domäner är en viktig länk i sina kontakter med affärskontakter, anställda och allmänheten. Syftet med hemsidorna är att ge information om vår verksamhet och de tjänster vi erbjuder samt löpande aktuell information om bolaget.

§ 2 | Egendomsrätt till webbplatsen

Webbplatserna ägs samt hanteras av Maivab (559384-5034) i egenskap av juridisk person med säte i Göteborg.

§ 3 | Användarvillkor

Som användare garanterar och utfäster du att du använder och kommer att använda våra webbsidor på ett sätt som är förenligt med samtliga regler och bestämmelser i dessa villkor, samt att följa alla befintliga och framtida uppdaterade riktlinjer och regler för hemsidorna. Material från webbplatserna får endast användas i privat bruk.

§ 4 | Immaterialrätt

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatserna får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

Alla namn och logotyper på våra webbplatser ägs av Miljöanalyser i Väst AB. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Maivab. Hemsidan innehåller bilder som i första hand tillhör Maivab.

§ 5 | Frånsägande av ansvar

Informationen på våra hemsidor är generella och bör inte användas som grund för beslut i viktiga frågor. Bolaget arbetar löpande för att hemsidan ska vara uppdaterad med korrekt och relevant information – trots detta kan vi inte garantera att informationen är fullständigt korrekt i alla delar. Maivab förbehåller sig rätten att när som helst revidera hemsidan.

§ 6 | Länkar till externa hemsidor

Hemsidan innehåller länkar till andra hemsidor/webbplatser vilka tillhandahålls som en service. Några av dem hanteras av oss och andra av tredje part. Vänligen notera att Maivab inte ansvarar för innehållet på någon annan hemsida och inte heller för de produkter och tjänster som där erbjuds. Maivab uppmanar besökaren att uppmärksamma när denne lämnar hemsidan och att läsa den eventuella policyn för varje ny hemsida som denne besöker.

Personuppgiftshantering och rättigheter

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter på sidan Integritetspolicy

Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bland annat är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

Cookies

En cookiepolicy reglerar hur cookies behandlas på en webbplats och måste följa dataskyddsförordningen (GDPR).

§ 1 | Personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en viss person. Exempel på direkta personuppgifter är namn, personnummer och telefonnummer. Till indirekta personuppgifter hör exempelvis en IP-adress.

§ 2 | Cookies

Webbplatsen använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarens webbläsare när de besöker webbplatsen. Syftet med detta är att webbplatsen ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookiefil är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies – tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan till exempel användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbplatsen/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information som valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång de klickar sig vidare på webbplatsen.

Miljöanalyser i Väst AB använder sig av tidsbegränsade cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarens webbläsare vid besök på webbplatsen.

 • Godkänns cookies lagras filen i 3 (tre) månader.
 • Godkänns inte cookies och webbplatsen används lagras filen i 1 (en) dag.

§ 3 | Samtycke

 1. Inhämta samtycke
  Samtycke inhämtas direkt på webbplatsen via en informationsruta om cookies. Användaren accepterar cookies genom att klicka i ”Bekräftar.”
 2. Samtyckets giltighetsperiod
  Samtycket till användning av cookies är giltigt i 10 (tio) dagar. När perioden har passerat måste nytt samtycke inhämtas för fortsatt användning av cookies.
 3. Återkalla samtycke
  En användare som lämnat sitt samtycke ska när som helst kunna återkalla detta, vilket görs på följande sätt: Samtycket återkallas genom att ta bort lagrade cookies i webbläsaren.
 4. Rätt att få sina personuppgifter raderade
  Maivab sparar inga personuppgifter längre än 90 (nittio) kalenderdagar. Detta gäller information som har lämnats till oss verbalt, skriftligen via post, e-post, chatt eller kontaktformulär. För mer information se sidan Integritetspolicy.

Jurisdiktion och kontakt

Jurisdiktion

Webbplatserna drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

Kontakt

Vid frågor som rör webbplatsen, dess innehåll samt behandling av personuppgifter, kontakta Veronica Orvheden via veronica@miljoanalyser.se.

Information

Villkor och rättigheter
Upprättades | 19 november 2022
Justerades | 10 maj 2023

Miljöanalyser i Väst AB | Maivab
Org.nr: 559384-5034

Kontaktperson: Veronica Orvheden
veronica@miljoanalyser.se.