Kasein

Kasein

Kasein är en aminosyra som har använts i flytspackel, vilket var en orsak till ”sjuka hus” på 1980-talet.

Kasein i flytspackel

Kasein användes som tillsats i flytspackel under perioden 1977-1983 för avjämning av golv. 

Det är svårt att avgöra om det är flytspackel som är orsaken till materialskador och de boendes ohälsa. Det kan vara andra orsaker till liknande lukter och ohälsa, som förtvålat lim till golvmattor eller en PVC-matta som är under upplösning. 

För analys av kasein lämnas provbitar in av flytspacklet.

 

Här finns kasein

Kaseinet används som bindemedel och gör exempelvis betong flytande, vilket gör att man slipper vibrera och slipa betongen.

  • Lim
  • Flytspackel

Aminosyran har även använts som emulgator i tempera- och kalkfärger.

Sjuka hus

Många hus blev ”sjuka” på 1980-talet på grund av fukten i otillräckligt torkade betonggolv. Höga halter är vanligast i byggnader som renoverades eller byggdes 1975-1983, men förekommer även i hus av senare årtal.

Om fukten i ett golv överstiger 75 % bryts proteinet ned och tillsammans med alkalisk fukt bildas bland annat ammoniakgas, vilket avger en stark lukt. Vid nedbrytningen bildas även emissioner, så kallade Volatile Organic Compounds (VOC).

I samband med reaktionen och bildandet av ammoniakgas förstörs spackelskiktet, korkmattor och parkettgolv missfärgas. Problemet stiger inte bara uppåt utan kryper även ned i betongen.

Hälsofarligt ämne

Förutom att golven förstörs i byggnaden drabbas de boende av symtom som luftvägs- och slemhinnebesvär. De får även ett irriterat humör, huvudvärk, hosta och irriterade ögon.