Ftalater

Ftalater

Ftalater är ett samlingsnamn på en grupp kemiska ämnen vilka används som mjukgörare i plast. De kan läcka ut från plasten och spridas till miljön.

Analys av byggmaterial

Vi hjälper dig med analys av byggmaterial, exempelvis tapeter och golv av PVC-material.

Analys av dricksvatten

Om du önskar kontrollera ditt dricksvatten om ftalater förekommer ber vi dig kontakta oss, så att du får rätt provtagningskärl och instruktioner.

Gula badankor.

Vill du analysera byggmaterial?

Var finns ftalater?

Ftalater används huvudsakligen i PVC-plast där de kan utgöra 40 %.

 • Byggprodukter som plastgolv (PVC) och våtrumstapeter
 • Elkablar och packningar
 • Färg och lim
 • Engångshandskar (inom livsmedelsindustrin, barnomsorg)
 • Gymbollar och träningsmattor
 • Leksaker
 • Skor
 • Påsar
 • Kosmetik
 • Badkarsmattor
 • Folier
 • Trädgårdsslangar
 • Konstläder
 • Plasttryck på kläder
 • Tvättmedel
 • Pappersvaror
 • Damm i bostäder

Hur farliga är ftalater?

Ämnena är inte klassade som cancerframkallande hos människor, men djurförsök har visat att ftalater påverkar levern, fortplantningsförmågan, könsorganens utveckkling och den neurologiska utvecklingen. Foster och småbarn löper störst risk för utvecklingsstörningar.

Ftalater som har tillsatts i material av plast eller gummi kan läcka ut ur materialet under hela dess livslängd. Leksaker och barnartiklar får inte längre tillverkas med ftalater. Sedan februari 2015 är de fyra skadligaste ftalaterna – DEHP, DIBP, DBP och BBP – förbjudna att användas inom EU. De förekommer inte i produkter tillverkade inom EU, men importerade produkter kan fortfarande innehålla ftalater.

Vi hjälper dig med kvalitetskontroll av ditt