PVC-plast

PVC

PVC (polyvinylklorid) är ett vanligt plastmaterial som används bland annat till rör och golvmaterial. I var tredje svensk bostad förekommer PVC-golv som kan innehålla tungmetaller, vilket kan utgöra hälsorisker.

Blå, rullad PVC-slang.

Analys av PVC

Vi hjälper dig med analys av plast, exempelvis golv och mattor, kablar, slangar, rör och leksaker där vi identifierar följande ämnen:

Viktigt att tänka på vid provtagning är att lägga proverna (ex. mattor) i papper eller kuvert. Kontakta oss på 031-83 29 00 om du vill veta mer.
Flera kreditkort i backfickan på ett par jeans.
Folien på kreditkort består av styv PVC.

Vad är PVC

Polyvinylklorid (PVC) är ett av världens mest använda plastmaterial. Redan på 1930-talet kom den att brukas till PVC-kablar och PVC-rör. 

Tillverkning av den så kallade basplasten görs vanligtvis på koksalt och eten. Den är en klimatsmart plast, på grund av det låga koldioxidutsläppet vid tillverkningen, att den förbrukar minst energi samt att den är återvinningsbar.

I PVC-plast kan det förekomma flertalet tillsatser för att kunna anpassa materialet till avsett ändamål. Exempelvis så används en styv PVC till folien på kreditkort och mjuk PVC till kabelhöljen. Tillsatserna kan bestå av smörjmedel, stabilisatorer, antioxidanter, färgpigment, fyllmedel, mjukgörare och flamskyddsmedel.

Uppblåsbara badleksaker kan innehålla hälsofarliga mjukgörande ämnen.
Uppblåsbara badleksaker kan innehålla PVC och ftalater.

Vanliga PVC-material

PVC kan delas in i två grupper: Styv PVC och flexibel/mjuk PVC. På grund av dess mångsidighet används det i många typer av material.

 • Profiler | Fönster, fasad, golv- och taklister, dörrfoder, hängrännor, stuprör, vingar till vindkraftverk.
 • Rör och rördelar | Dricksvatten, avlopp, dränering, kabelskydd (PV-slang).
 • Film och folier | Folie på kreditkort och ID-kort, fanérfolie till möbler, köksluckor och möbler, blisterförpackningar till mediciner.
 • Kabel | Isolering, ytterhöljen (mantel).
 • Golv | PVC-golv förekommer i många typer av byggnadstyper: Bostäder, kontor, skolor och sjukhus.
 • Byggmaterial | Mattor, tapeter
 • Belagd väv | Regnkläder, presenningar, borddukar, takmembran, konstläder (bilklädsel, skor, väskor, möbler, mm).
 • Medicinskt bruk | Påsar för blod och andra vätskor, flytande mediciner, blodslangar, katetrar, engångshandskar, engångsförkläden, golv (duschutrymmen och operationssalar). Vissa proteser.
 • Bilindustrin | Kablar, beklädnad (dörrsidor, stolpar, instrumentbrädor), rostskyddsmassor.
 • Båtindustrin | Bojar och fendrar
 • Förpackningar | Flytande livsmedel
 • Barnprodukter | Leksaker (exempelvis dockhuvuden), uppblåsbara badleksaker, babyprodukter med textil.

Miljö- och hälsofarliga ämnen

PVC-plast är en väldigt bra produkt, men speciellt äldre material (golv, tapeter och leksaker exempelvis) läcker ut ftalater, ett mjukgörande ämne som är skadligt för hälsan. Polyvinylklorid i sig anses inte vara farligt när det används och hanteras på rätt sätt. Tillverkning, användning och bortskaffande av PVC-produkter kan dock utgöra hälso- och miljörisker om inte lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas. Några av de potentiella riskerna med PVC är:

 • Tillsatser
  PVC-produkter kan innehålla tillsatser som mjukgörare, stabiliseringsmedel och pigment, vilket kan utgöra hälsorisker om de läcker ut i miljön eller kommer i kontakt med människor. Vissa mjukgörare, som ftalater, har visat sig ha hormonstörande effekter. Ftalater består av många ämnen där vissa är mer skadliga än andra. De lågmolekylära ftalaterna (DEHP, DBP, BBP) är förbjudna inom EU i kosmetika och leksaker. Metallföreningar såsom bly, kadmium och zink har använts för att stabilisera plasten och hindra att den förstörs vid bearbetning och användning. Metallerna kan vara giftiga. Idag får vissa tennbaserade stabilisatorer användas, men det kommer troligen införas ett krav i Reach-förordningen att de inte får användas utan tillstånd.
 • Tillverkning
  Framställningen av PVC innebär användning av kemikalier som vinylklorid (VCM), som är ett känt cancerframkallande ämne hos människor. Processen vid tillverkningen kan också släppa ut andra giftiga kemikalier i miljön, vilket utgör hälsorisker för arbetare och närliggande samhällen. Gränsvärden för exponering i arbetsmiljön infördes 1978 om 1 ppm, på grund av cancerrisken.
 • Avfallshantering
  PVC-produkter kan frigöra giftiga ämnen vid förbränning, vilket orsakar luftföroreningar. Dessutom kan PVC-produkter ta lång tid att brytas ned, vilket leder till miljöproblem när de kasseras på ett felaktigt sätt.
 • Återvinning
  Även om PVC är återvinningsbart, kan återvinningsprocessen frigöra giftiga biprodukter och utgöra risker för arbetare som hanterar materialet.
Det är viktigt att notera att många PVC-produkter har designats och testats för att uppfylla säkerhetsstandarder och föreskrifter för att minimera dessa risker. De potentiella riskerna med PVC förstärker dock vikten av korrekt hantering och bortskaffande av PVC-produkter, samt användning av säkrare alternativa material när så är lämpligt.

Länkar

Naturskyddsföreningen | Undvik farliga kemikalier i dina kläder. (2021-02-25)

Forskning.se | Plastmattor i bostaden avger farliga kemikalier. (2018-09-27)

ICA-Kuriren | Är mitt golv en hälsorisk? (2015-09-04)

Aftonbladet.se | Barn kan få cancer av plastmattor. (2011-06-09)