Vi är en flexibel leverantör

Back to Maivab Blogg
Citat från en nöjd kund

Vi är en flexibel leverantör

Nöjda kunder ger oss energi och motivation!

Roger ringde oss sent en eftermiddag och behövde få hjälp med asbestanalyser. Svaren var avgörande för om lokalerna behövde saneras eller om hans kollegor kunde fortsätta med rivningen dagen därpå. 

Analysrapporten damp ner i hans inbox sent, men han kunde styra om jobbet för att anpassa arbetsplatsen efter vad resultaten visade.

Vi ser fram emot att hjälpa alla våra kunder med högkvalitativa och flexibla tjänster!

Back to Maivab Blogg