Säker båtbotten: Göteborgs kamp mot giftiga färger

Back to Maivab Blogg
Äldre träbåt i vatten.

Säker båtbotten: Göteborgs kamp mot giftiga färger


Göteborgs stad har satt segel mot ett miljövänligare hamnliv genom att ta krafttag mot giftiga bottenfärger på äldre båtar. För att rensa upp i hamnarna och skydda miljön förbjuds sjösättning av båtar målade färg innehållande tributylten (TBT) eller bly inom tre år.

Ägare till äldre båtar i Göteborgs hamnar kan förvänta sig en extra insats under de kommande åren när det gäller bottenfärgen. De nya reglerna kräver att hamnarna inte tillåter sjösättning av båtar med TBT eller bly i bottenfärgen. Trots förbudet sedan 1989 för fritidsbåtar och 2004 för kommersiella fartyg, visar undersökningar att TBT fortfarande läcker ut i miljön från äldre färglager, enligt Transportstyrelsen.

Grefab, som ägs av Göteborg, Mölndal, Partille och Ale kommuner och förvaltar ett betydande antal båtplatser, har redan idag infört åtgärder för att mäta halterna av de farliga ämnena i bottenfärgen. Från och med april 2027 måste båtägare kunna uppvisa intyg som garanterar att deras båtar är fria från TBT. Dock kan de inte erbjuda platser för eller hjälp med sanering på grund av riskerna som felaktig sanering kan medföra för miljön.

Enligt de nya miljöreglerna från Göteborgs stad bör alla båtar byggda före 1998 utredas för att fastställa om de innehåller de miljöfarliga ämnena bly eller TBT.

För att avlägsna bottenfärg som TBT eller andra farliga ämnen rekommenderar Transportstyrelsen olika metoder såsom slipning, torrskrapning eller gelbehandling. Detta förutsätter dock att både människor och miljö skyddas, inklusive täckning av marken, användning av personlig utrustning och korrekt hantering av alla rester.

Vi hjälper dig med analys av båtbottenfärg

Ring oss för analys och priser på 031-83 29 00.

Back to Maivab Blogg