Om oss

Om oss

Vi tar miljöfarliga och hälsofarliga fibrer och ämnen på allvar. Miljöanalyser i Väst AB är ett privatägt bolag där vi – Sandra, Özkan och Veronica – kompletterar varandra med kunskaper och erfarenheter.

Vi vill skapa trygghet och säkerhet för alla som kan komma i kontakt med hälso- och miljöfarliga fibrer och ämnen. Miljö och hållbarhet är viktigt för oss och vi väljer miljömärkt så långt det är möjligt – som exempel så har vi valt att välja återbrukade kontorsmöbler till våra kontor och kontorsprodukterna är miljömärkta.

Asbest, PCB, PAH, krom 6, kvicksilver, bly…
Det finns många typer av material som man behöver kontrollera inför och under ett projekt. Den rapport du får från oss är tydlig, så att du kan ta beslut om hur du ska gå vidare med ditt uppdrag – exempelvis om en asbest- eller PCB-sanering behöver planeras in. Kan jordmassorna återanvändas eller ska de transporteras till deponi?

För att använda en klyscha – som vi lever upp till – är att vi brinner för att hålla en hög servicenivå gentemot våra kunder. Vi har gedigen kunskap inom miljöteknik, är kompetenta, flexibla och nytänkande med ett personligt engagemang.

Vår ambition är att bygga långsiktiga värdeskapande samarbeten med våra kunder. Vi vänder oss till små och stora företag, industrier, den offentliga sektorn, organisationer och föreningar såväl som privatpersoner.

Ägarna till Miljöanalyser i Väst AB: Veronica Orvheden, Özkan Özel och Sandra Johansson.
På bild: Veronica Orvheden, Özkan Özel och Sandra Johansson | Fotograf: Frank Kjöbek, 2023

Vi är Maivab

Miljöanalyser i Väst AB, eller Maivab som vi även kallar bolaget, är specialiserat på analyser av miljö- och hälsofarliga fibrer och ämnen. Vi är tre kollegor som kompletterar varandra, både personligt som yrkesmässigt. Det är inte en tillfällighet om du hör oss ha roligt när du kommer till oss. 

Sandra och Özkan är välutbildade och erfarna kemister med praktisk kunskap om analys av asbest och andra ämnen. Veronica har en bred kunskapsbas inom ekonomi, administration och marknad. Den kreativa ådran tillsammans med ordning och reda är en oslagbar kombination.

Med individuella utbildningsplaner inom våra ansvarsområden gör att vi utvecklas kontinuerligt i våra roller. En investering i kunskap, för oss och för blivande personal, skapar mervärde för våra kunder.

Varmt välkommen till Maivab – ditt personliga laboratorium.

~ Sandra Johansson, Özkan Özel och Veronica Orvheden

VI ÄR FÖLJSAMMA