Luftanalyser

Luftanalyser

Boendeluften kan kontrolleras om man är orolig att asbestfibrer har spridits eller misstanke om förekomst av mögel.

Arbetsmiljön är viktig att upprätthålla och där kan en luftanalys vara avgörande för personalens hälsa och projektets fortgående.

Enkel provtagning

Asbest, kvarts- och stendamm, respirabelt damm, dammrök och svetsrök – det är några analyser vi kan hjälpa dig med. Hyr en luftpump av oss som är kalibrerad för den analys du önskar göra.

 • Asbest
 • Krom 6 (Cr6)
 • Kvartsdamm, stendamm, respirabelt damm
 • Mögel
 • PAH
 • Radon (Rn)
Hand mot mörk bakgrund med partiklar i luften.

Vid utlämning av analysinstrument får du en väska med:

 • Provtagningspump som är kalibrerad och laddad
 • Provtagningsfilter
 • Laddare till pump
 • Provtagningsinstruktion – vi visar dig även hur den ska hanteras vid upphämtning.

Asbest

Vi har pumpar som är kalibrerade för upptagning av asbestfibrer i luft. 

En kontroll av inomhusluften kan göras för olika orsaker, exempelvis vid en efterkontroll av en asbestsanering.

En man med skyddsutrustning i form av gul dräkt och helmask.

Krom 6

Sexvärt krom (Cr6) kan kontrolleras i luften med hjälp av våra pumpar.

 • Svetsrök (rostfritt stål)
 • Inhalerbart damm (betong och cement)
En man sitter ner och svetsar. Svetsrök virvlar runt honom.

Kvartsdamm, stendamm

Med våra pumpar kan du enkelt kontrollera din arbetsmiljö.

Den 2 november 2015 kom nya föreskrifter i kvartsdamm i arbetsmiljön. 

Gränsvärdet för kvartspartiklar är 0,1 mg/m3 luft.

Mögel

Mögelsporer i luften kan fångas upp för analys med hjälp av våra pumpar.

Förekomsten av sporer och partiklar kan skilja sig mellan rum och våning i en fastighet, därför bör man utföra provtagning på flera ställen.

Svartmögel på innervägg.

PAH

För kontroll av PAH i gasform, kontakta oss i god tid då utrustningen inte alltid finns tillgänglig.

Emissioner (PAH i gasform) från förorenad mark och byggmaterial behandlat med stenkolstjära, kreosot eller klorfenolbaserade produkter kan ge problem. 

PAH
Bild på mark och vatten i motljus.

Radon

Radon (Rn) är en ädelgas som kan förekomma i dricksvatten och i inomhusluften. 

Kontakta oss i tid för att beställa mätdosor för kontroll av luften då de har ett bäst före-datum.

Korttidsmätning | 10 dygn
Långtidsmätning | 2-3 månader

Kemiska beteckningen för radon, Rn, är markerad på det periodiska systemet.