Svartlim | Tjärlim

Back to Maivab Blogg
Matta med svartlim inlämnad för asbestanalys.

Svartlim | Tjärlim

Category: Asbestanalys, Information Tags: , , , ,

Här ser vi ett bra exempel på mattprov med svartlim/tjärlim på undersidan.

Svartlim är påstruket på olika sätt och med olika mängd på golv, alltså är inget mattprov det andra likt.

Sandra Johansson utförde analysen och kontrollerade alla material. Från limmet plockades några misstänkta fibrer som visade sig vara antofyllit.

Analys av svartlim taget från matta.

Amfibol asbest

Antofyllit är en amfibol asbesttyp, det vill säga att den har raka och vassa fibrer. I förstoringen kan vi se vassa fibrer i blått.

Om fibrerna kommer ner i lungorna kapslas de in i lungvävnaden och efter ca 20 år kan asbestrelaterade sjukdomar visa sig genom olika symtom.

Förekomst av antofyllit

  • Kakelfix och fog
  • Lim
  • Asbestpapp
  • Isoleringsmassor
  • Cementmassor
  • Fyllnadsmaterial
  • Armeringsmaterial
  • Vissa plastprodukter
Back to Maivab Blogg