PFAS-fri släckvätska för Försvarsmakten

Back to Maivab Blogg
Jas Gripen stridsflygplan.

PFAS-fri släckvätska för Försvarsmakten


Försvarsmakten använder släckvätska innehållande PFAS-ämnen som är skadligt för både människa och miljö. Snart kommer en ny vätska som har en hög teknisk prestanda med låg miljöpåverkan.

Den 19 januari 2023 skriver Försvarsmakten på sin hemsida att de under året kommer att få, förutom nya brand- och räddningsfordon, även PFAS-fri släckvätska till flygvapnets verksamhet.

PFAS-ämnen kallas även för forever chemicals på grund av att de är så svårnedbrytbara. Ämnena har hittats i grundvatten, ytvatten och dricksvatten som är geografiskt nära brandövningsplatser. 

Länkar

Försvarsmakten | 2023-01-19 »

Försvarets materielverk | 2023-01-19 »

Back to Maivab Blogg