Begränsningsförslag av PFAS

Back to Maivab Blogg
Glaskolv och andra glas inom kemi.

Begränsningsförslag av PFAS

Category: Allmänt, Information, PFAS Tags: , , , ,

Ett av de bredaste förslagen i EU:s historia kommer att publiceras den 7 februari 2023. Myndigheterna i Tyskland, Nederländerna, Danmark, Norge och Sverige har lämnat ett förslag att begränsa ca 10 000 PFAS-kemikalier till ECHA, den Europeiska kemikaliemyndigheten.

Myndigheterna har funnit risker vid PFAS-användning, tillverkning och utsläppande på marknaden som inte är tillräckligt kontrollerade. Inom hela EU och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behöver åtgärder göras.

Under de tre senaste åren har myndigheterna i länderna utfört undersökningar av olika PFAS, användningen och vilka hälso- och miljörisker de kan utgöra. 

Det kan dröja över ett år innan EU:s medlemsstater kan besluta om en eventuell begränsning av PFAS-ämnen. De vetenskapliga kommitéer hos ECHA skall, om förslaget uppfyller de juridiska kraven i REACH, påbörja den vetenskapliga utvärderingen av förslaget. 

Ett av de första länderna i världen att uppmärksamma PFAS och allvaret med användningen av ämnena var Sverige. Sedan början av 2000-talet har Kemikalieinspektionen arbetat med frågan och var den drivande kraften till att en av de farligaste PFAS-ämnena, PFOS, förbjöds internationellt.

Back to Maivab Blogg