Försäljningsvillkor

Våra försäljningsvillkor

Dessa villkor reglerar användningen av våra tjänster och utgör ett bindande avtal mellan dig som kund och oss som leverantör. Vänligen läs igenom dessa villkor noggrant.

Viktigt meddelande: Dessa försäljningsvillkor är en förenklad version, men är inte mindre giltiga än dem som finns i sin helhet. För att få tillgång till det fullständiga dokumentet, vänligen skicka ett mejl till Veronica Orvheden på veronica@miljoanalyser.se.

1. Acceptans av villkor
Genom att använda våra tjänster godkänner du automatiskt att följa och vara bunden av dessa försäljningsvillkor.

2. Leverans av analysrapport
Vi kommer att tillhandahålla analysrapport i form av PDF-dokument via e-post.

3. Priser, betalning och äganderätt

  1. Priserna för våra tjänster utgår i svenska kronor (SEK).
  2. Betalning kan ske via faktura (bankgiro/plusgiro) eller Swish.
  3. En kostnad tillkommer vid frakt av provtagningsutrustning.
  4. Äganderätten till rapport överförs till dig som kund vid betalning.

4. Avbeställning och ändringar
Om avbeställning görs efter att en orderbekräftelse har skickats och analysen har påbörjats kommer debitering ske enligt gällande prislista. Eventuella avbokningar eller ändringar av beställningen måste meddelas oss inom den avtalade tidsramen.

5. Ansvar

  1. Resultaten som presenteras i våra rapporter gäller enbart det provmaterial som har blivit föremål för analys/undersökning/provning.
  2. Laboratoriet tar inte ansvar för information som har lämnats av kunden eller för eventuella resultat som kan ha påverkats av sådan information.
  3. Vi strävar efter att utföra våra tjänster med högsta möjliga kvalitet och noggrannhet. Vid de fall där det exempelvis finns för lite provmaterial för att kunna utföra en korrekt analys kontaktar vi dig som kund innan uppdraget påbörjas.
  4. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella förluster, skador eller kostnader som uppstår till följd av användningen av våra tjänster.

6. Personuppgifter
Genom att göra en beställning hos oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Vi använder dina uppgifter enbart för att administrera din beställning och för att ge dig den bästa möjliga kundservicen.

7. Force majeure
Vi kan inte hållas ansvariga för någon oförmåga att fullfölja våra åtaganden härunder om denna beror på orsaker som är bortom rimlig kontroll, även om de uppstår hos våra underleverantörer, inklusive men inte begränsat till, transportförseningar, naturkatastrofer eller strejker.

8. Tvistlösning
Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa försäljningsvillkor ska försöka lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om förhandlingarna inte leder till en lösning ska tvisten avgöras genom skiljeförfarande enligt tillämplig lagstiftning.

9. Ändring av villkor
Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar eller uppdateringar av dessa försäljningsvillkor. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart efter publicering på vår webbplats. Genom att använda våra tjänster accepterar du att vara bunden av de senaste versionerna av våra försäljningsvillkor.

Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar angående våra försäljningsvillkor, vänligen kontakta Veronica Orvheden via veronica@miljoanalyser.se.

Senast uppdaterad:
2024-04-24