Gränsvärden för PFAS i livsmedel

Back to Maivab Blogg
Bild av en del av äggkartong med bruna ägg.

Gränsvärden för PFAS i livsmedel

Category: Information, PFAS, Vattenanalys Tags: , , ,

Inom EU införs det från den 1 januari 2023 gemensamma gränsvärden för vissa PFAS-ämnen i animaliska livsmedel.

Bland annat gäller gränsvärdena för livsmedlen nedan och kommer att utökas till fler kategorier.

  • Fisk
  • Kräftdjur och musslor
  • Kött
  • Ägg

Från den 1 januari 2023 får inte dessa livsmedel säljas som innehåller mer än gränsvärdet. Anledningen till att ett gränsvärde sätts är för att människan ska kunna få i sig livsmedel och vatten under sin livstid, utan risk att få i sig för mycket PFAS. Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa) har gjort bedömningen att vatten och olika livsmedel är orsaken till att många i Europa får i sig för mycket PFAS.

Livsmedelsverket i Sverige har gjort regelbundna undersökningar avseende PFAS i mat från butik sedan 2005. De har inte funnit några höga halter. De livsmedel som produceras i områden med mycket PFAS i miljön – och livsmedel generellt – skall undersökas. Detta har regeringen gett i uppdrag till Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och SLU.

Back to Maivab Blogg