Nya asbestregler inom EU

Back to Maivab Blogg
En man med skyddsutrustning i form av gul dräkt och helmask.

Nya asbestregler inom EU


Den 3 oktober tog EU-parlamentet beslut om att tillåtna gränsvärden av asbest i luft vid sanerings- och renoveringsarbeten.

Sverige har ett av de högsta gränsvärdena i Västeuropa på 100 000 fibrer per kubikmeter (0,1 fibrer/cm3), vilket nu kommer att sänkas markant. Det kommer att finnas två gränsvärden:

  • 0,01 fibrer/cm3 | Vid mätning av tunna asbestfibrer
  • 0,002 fibrer/cm3 | Om tunna asbestfibrer ej mäts
För att nå målet på 2 000 fibrer/m3 (0,002 fibrer/cm3) får medlemsländerna totalt 6 år på sig, med ett delmål på 2 år för att nå 10.000 fibrer/m3 (0,01 fibrer/cm3). Medlemsländerna har två år på sig att införa det nya direktivet i sin arbetslagstiftning.

Nedan är ett citat från Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av EU:s föreskrift 2009/148/EG.

Asbestprovtagning bör återspegla arbetarens personliga exponering för asbest. Prover bör därför tas med jämna mellanrum under specifika driftsfaser i representativa och realistiska situationer där arbetstagare exponeras för asbestdamm.

Yrkesgrupper i farozonen
Ett totalförbud att använda asbest infördes i Sverige 1982. I dag beräknar man att det finns 400 000 ton kvar i landets byggnader, vilket utgör en hälsorisk för flera yrkesgrupper, bland andra rivningsarbetare, sanerare, byggnadssnickare, golvläggare, elektriker, rör- och ventilationsmontörer, värmetekniker och städpersonal.

Asbestrelaterade sjukdomar
Runt 100 personer anmäler asbestrelaterade sjukdomar varje år och omkring 200 personer dör årligen i Sverige av desamma. Lungcancer, mesoteliom, pleuraplack och asbestos är sjukdomar som orsakas av inandning av asbestfibrer. Man märker inte att man andas in asbest eftersom fibrerna är mikroskopiska och det kan ta årtionden innan man får symtom.

Luftanalys

Är ni i behov av att kontrollera arbetsmiljön om det förekommer asbestfibrer?
Vi har flertalet pumpar för uthyrning, kalibrerade och enkla att använda. Ring och boka på 031-83 29 00.

Back to Maivab Blogg