Nya villkor för kreosotbehandlade varor

Back to Maivab Blogg
Väderbitna träplankor impregnerade med kreosot.

Nya villkor för kreosotbehandlade varor

Category: Allmänt, Impregneringsmedel, Kreosot Tags: , ,

Innan biocidprodukter som innehåller kreosot får användas i Sverige måste dessa godkännas av Kemikalieinspektionen.

Ämnesgodkännandet löper fram till den 31 oktober 2029. EU-kommissionen har fastställt nya villkor för varor som är behandlade med kreosot.

Den Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA kommer senast den 31 januari 2023 att publicera en lista över de EU-länder som får tillhandahålla stolpar och sliprar som är kreosotimpregnerade.

I de EU-länder som finns listade får sådana behandlade varor finnas på marknaden, från den 30 april 2023. 

Back to Maivab Blogg