Kontroll av arbetsmiljö och säkerhet

Back to Maivab Blogg
Özkan Özel kontrollerar en helmask med fläktsystem.

Kontroll av arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljö och säkerhet är, som vi alla vet, viktigt. Idag har vi haft en genomgång enligt SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) där vi har kontrollerat bland annat ergonomi, ventilation, brandskydd och våra personliga skydd.

Risken är ytterst liten, men om olyckan skulle vara framme och asbestfibrer sprids i lokalen har vi en fastställd rutin på hur detta ska hanteras, både för oss som för eventuella besökare i våra lokaler.

På bilderna ser vi en glad Özkan som gör den regelbundna kontrollen av en helmask med fläktsystem.

Back to Maivab Blogg