Invigning av ny deponicell

Back to Maivab Blogg
En pågående deponicell på Borås Energi & Miljö AB.

Invigning av ny deponicell

Category: Allmänt, Artikel, Maivab, Miljö & Hållbarhet Tags: , ,

Sandra Johansson blev inbjuden till invigningen av en ny deponicell hos Borås Energi & Miljö AB den 18 april. På plats på Energi- och miljöcenter Sobacken i Borås för att ta del av denna milstolpe var Sandra och Veronica från Maivab samt representanter från företag som har varit en del av projektet.

Gränsen till framtidens avfallshantering

Invigningen fokuserade på det senaste tillskottet till Borås Energi & Miljö:s imponerande anläggning: en helt ny deponicell. För oss var detta inte bara en möjlighet att närvara vid en ceremoni, utan också en chans att fördjupa vår förståelse för den moderna avfallshanteringen och dess betydelse för framtida generationer.

Under besöket fick vi möjlighet att utforska de olika hållbarhetsalternativen som Borås Energi & Miljö genomför. Från återvinningsteknik till förnybara energikällor var det tydligt att företaget strävar efter att vara en föregångare inom hållbar avfallshantering och energiproduktion.

Cirkulär masshantering och ökad deponikapacitet

Under invigningen fick vi insiktsfull information från bland andra Magnus Kårestedt, VD, om deras initiativ för cirkulär masshantering. Genom att produktifiera olika typer av sten- och jordmaterial strävar de efter att minska behovet av jungfruligt material och öka livslängden på deponin. Dessutom presenterades den nya deponicellen som säkrar kapacitet för att ta emot massor under många år framåt, vilket är avgörande för att möta framtida behov och eventuella behov för farligt avfall (FA).

Nya möjligheter för inerta fraktioner

En nybyggd avvattningsplatta möjliggör också hantering av blöta inerta fraktioner klassade som IFA (icke farligt avfall). Detta inkluderar bland annat sandfång, dagvattenbrunnar, muddermassor och rörbrott. Denna utökade kapacitet för hantering av blöta massor inom anläggningen är ett betydelsefullt steg för att möta effektiviteten och hållbarheten hos Borås Energi & Miljö AB:s verksamhet.

Tack för ett insiktsfullt besök

Vi vill tacka Borås Energi och & Miljö AB för den välkomnande gästfriheten och möjligheten att delta i denna inspirerande invigning. 

Dagen öppnade också upp för framtida möjligheter till samarbeten – genom att utbyta idéer och erfarenheter med andra inom branschen kan vi alla dra nytta av varandras insikter och skapa ännu mer hållbara lösningar för framtiden.

Bild: En äldre deponicell. Sobacken, Borås. | Foto: Veronica Orvheden, Maivab 2024

Back to Maivab Blogg