Fiberbinder

Back to Maivab Blogg
Fiberbinder - en dansk metod att binda fibrer.

Fiberbinder


Trots att man sanerar och städar grundligt kan ändå fibrer i form av asbest och mineralull finnas kvar i sprickor, fogar i takbjälkar och andra otillgängliga ställen. För att minska risken att dessa fibrer virvlar upp i luften och utsätter personer för hälsorisker, används Fiberbinder, en metod som är utvecklad i Danmark.

Miljöanalyser i Väst AB värnar om allas arbetsmiljö och vill lyfta fram den här metoden.
För mer information, besök fiberbinder.dk.

Säkerställ arbetsmiljön

Efter sanering och städning används Fiberbinder.

Efter att en sanering och städning har utförts finns det en stor risk att fibrer av asbest och/eller mineralull finns kvar, vilket personal och andra personer kan utsättas för. Fiberbinder-metoden minskar risken avsevärt för att någon ska utsättas för farliga fibrer.

Fiberbinder är en lätt klibbig vätska som appliceras enkelt med en batteridriven spruta som bärs på ryggen. När produkten landar på ytan och rinner in i sprickor och klyftor fixerar den de kvarvarande fibrerna, vilket minskar antalet fibrer som kan virvla upp i luften.

Laboratorietester har visat att man kan uppnå en minskning av antalet luftburna fibrer med upp till 97% med Fiberbinder-metoden.

Fiberbinder kan användas på olika ytor och material, exempelvis:

  • Vindsutrymmen som har sanerats och rengjorts grundligt.
  • Asbesthaltiga eternitplattor, takpannor och skiffereternit, takplåt innan de installeras eller demonteras.
  • Mineralullsmaterial innan det avlägsnas.
  • Pannor, rörböjar, med mera.

Inga farliga ämnen

Produkten innehåller inga hälsoskadliga eller miljöproblematiska ämnen och den är lätt nedbrytbar.

Det är viktigt att belysa att,

  • denna metod inte ersätter den vanliga grundliga saneringen och rengöringen. 
  • metoden endast ska användas när utrymmet är tömt och sanerat inför applicering.

Analyser är en trygghet

För att säkerställa arbetsplatsen ska man ta prov och lämna in för analys innan man påbörjar. Vi på Maivab hjälper dig kontrollera bland annat asbest så att du och din personal kan komma vidare med ert projekt på ett säkert sätt.

Kontakta oss för mer information om:

  • Analys avseende asbest i material och damm (i lös form eller på tejp). 
  • Provtagning och analys av inomhusluft om det förekommer asbestfibrer.
  • Offertförfrågan vid större projekt.

Asbest

Asbest är ett mineral som förekommer naturligt i berggrunden och finns i tusentals olika produkter. Vid inandning tränger fibrerna ned i lungorna där de kapslas in. Med tiden kan olika lungsjukdomar utvecklas, som asbestos och lungcancer.

Mineralull

Mineralull är en vanlig term för isoleringsmaterial av antingen stenull eller glasull. Mineralull som har tillverkats före 1997 är klassificerad som cancerframkallande. Arbete med syntetiska mineralullsprodukter, exempelvis isoleringsmattor, kan ge hudirritation.

Back to Maivab Blogg