Triss i farliga ämnen

Back to Maivab Blogg
Mjukfog som innehåller asbest, PCB och bly.

Triss i farliga ämnen


Fogar kan innehålla asbest, bly och PCB. I fogbitarna på bilden fanns alla tre representerade.

Asbestfibrer i mikroskop från mjukfog.
Asbestfibrer från mjukfogen i mikroskop.

Fogar som kan innehålla farliga ämnen finns främst i äldre byggnader, men dem förekommer även i byggnader byggda eller renoverade senare än 1980-talet. 

Det är viktigt att man vid byggprojekt och renoveringar av gamla byggnader alltid utför en noggrann analys av mjukfogar. Vi hjälper dig med en total analys – kontakta oss för mer information.

  • Asbest kan orsaka bland annat lungcancer och asbestos.
  • PCB kan ge exempelvis hudutslag, leverproblem och cancer.
  • Bly kan orsaka magbesvär, njurproblem, anemi, med mera.
Back to Maivab Blogg