Asbest | Den farliga fibern

Back to Maivab Blogg
Trasigt kakel som ligger i en hög med texten Asbest, den farliga fibern.

Asbest | Den farliga fibern


Asbest förekommer i mer än 3 000 produkter – det är kort och gott en ansenlig mängd. Med tanke på dess användbara egenskaper (det brinner inte, isolerar ljud och vissa asbestfibrer kan man göra tyg av) är det inte så konstigt att det förekommer i så många produkter.

Fibrerna är så små att de inte kan ses med blotta ögat, en analys ger ett klart besked om asbest förekommer i materialet eller inte. Asbest är hälsofarliga fibrer där även en liten mängd, som kommer ner i lungorna, kan utvecklas till exempelvis asbestlunga eller lungcancer

Asbestsorter

Ordet asbest används på olika mineralsilikater som är fintrådiga och fibrösa. Krokidolit (packnings- och isolermaterial, brandskydd) och amosit (isolering, rörböjar och röravslut) anses vara de hälsofarligaste formerna av asbest.

 • Aktinolit
 • Amosit | Brun asbest
 • Antofyllit
 • Krokidolit | Blå asbest
 • Krysotil | Vit asbest, magnesiumsilikat
 • Tremolit

En lista om var asbest kan finnas ser du på sidan
Var-finns-asbest.se »

Asbest i närbild (krysotil).
Asbestsort: Krysotil
Asbesthaltiga takskivor.
Asbesthaltiga takskivor.

Asbest kan ge svåra sjukdomar

År 2016 avled cirka 1 100 personer i Sverige av asbestrelaterade sjukdomar. Det tar tid innan man märker av att något är fel i kroppen och när diagnosen ställs är det oftast för sent.

 • Asbestos | Asbestlunga, asbestdammlunga
 • Asbestpleurit | Vatten i lungsäcken
 • KOL | Kronisk obstruktiv lungsjukdom
 • Lungcancer
 • Mesoteliom | Lungsäckscancer
 • Pleuraplack | Plack
 • Tjocktarmscancer

Asbestsanering

För att ett företag ska kunna utföra en asbestsanering i Sverige krävs att personalen är utbildad och att företaget har ett officiellt tillstånd av Arbetsmiljöverket.

En man med skyddsutrustning i form av gul dräkt och helmask.

Pålitliga asbestanalyser

Maivab är ett analyslaboratorium där våra kemister, med gedigen utbildning och erfarenhet, kontrollerar om det finns asbest i material, mark, damm eller på tejp. En luftanalys kan visa om inomhusluften är fri från asbest eller andra ämnen.

Behöver du ett snabbt svar?
Vi erbjuder olika analystider där vår snabbaste asbestanalys avser materialprov på 2 timmar.
Vill du veta mer är du alltid välkommen att ringa oss på 031-83 29 00.

ASBESTANALYS

FRÅN 2 TIMMAR

Back to Maivab Blogg