Krokidolit – blå asbest

Back to Maivab Blogg
Krokidolit, blå asbest, i en skiva.

Krokidolit – blå asbest

Category: Analyser, Asbestanalys, Information Tags: , , ,

Krokidolit är en amfibol asbesttyp som består av långa, tunna fibrer, likt amosit. Krokidolit förbjöds i Sverige redan 1975. Den anses vara den farligaste av asbestsorterna som orsakar flest sjukdomar och dödsfall än någon annan.

Krokidolit, blå asbest, i analysmikroskop.

Asbestanalys

Vid analys använder vi två mikroskop – ett för att kontrollera materialet där misstänkta fibrer plockas. De läggs på objektglas med en speciell vätska, som sedan placeras i mikroskop nummer två för fiberidentifiering.

På bilden ser du ett knippe med just krokidolit som det fanns rikligt av i en skiva. Fin att titta på, men det är inget man vill ha i lungorna.

Förutom skivor kan krokidolit förekomma i bland annat cementprodukter, asbestpluggar, packningsmaterial och isoleringsmaterial.

Asbest i cigaretter

Det var krokidolit som fanns i cigarettfilter av märket Kent Micronite på 1950-talet. Asbesten bröts i Bolivia och ungefär 13 miljoner ton användes till dessa cigarettfilter.

Analyser visade att 10 mg asbestfibrer kunde finnas i varje filter. Detta betyder att en rökare kunda inhalera över 130 miljoner asbestfibrer per år!

Back to Maivab Blogg