Design

HA-oljor, det vill säga högaromatiska oljor, är en restprodukt från den petrokemiska industrin. Det förekommer i gummiblandningen till bildäck för att förbättra dess egenskaper på vägen. HA-oljor innehåller höga halter av PAH och är cancerframkallande och miljöförstörande.
Det finns flera benämningar: Krom 6, sexvärt krom, hexavelent krom och krom VI. Se mer på sidan: Krom 6 »