FAQ / Q&A

Vanliga Frågor


HA-oljor, det vill säga högaromatiska oljor, är en restprodukt från den petrokemiska industrin. Det förekommer i gummiblandningen till bildäck för att förbättra dess egenskaper på vägen. HA-oljor innehåller höga halter av PAH och är cancerframkallande och miljöförstörande.
Om du har genomgått Särskild utbildning för att bli sanerare och din arbetsgivare har ett gällande tillstånd från Arbetsmiljöverket för projektet, så får du sanera asbest. Som privatperson får du lov att riva och hantera asbesthaltigt material. Detta är något som vi på Maivab avråder från då man kan sprida fibrer som skadar dig själv och andra i din omgivning. Oavsett vilket, så ska man alltid lämna in misstänkt material. Skulle det visa sig innehålla asbest, tag då kontakt med en etablerad saneringsfirma.
Det finns flera benämningar: Krom 6, sexvärt krom, hexavelent krom och krom VI. Se mer på sidan: Krom 6 »
Asbest är ett mineral med mikroskopiska fibrer, de är väldigt lätta och kan sväva i luften i flera dygn innan de landar. Vid erosion av mark och berggrunder vittrar, släpper de ifrån sig asbestfibrer, så de förekommer även naturligt i luften. Människan hjälper såklart till med detta genom gruvbrytning, fräsning, rivning och renovering av byggnader. Det är ett fantastiskt material som har använts som ljud- och värmeisolering, bindemedel, tillsatsmedel och mycket mer. Det är mycket hälsofarligt. Ju mindre asbestfibrerna är, desto längre ner i luftvägarna når dem. Där kapslas de in och kan, mellan ca 10-30 år, orsaka asbestos (asbestlunga) och cancer. Om man dricker vatten med asbest kan man drabbas av cancer i magsäcken och tarmarna.