Vet du vad du andas in?

Back to Maivab Blogg
En hand med damm och frågan: Vet du vad du andas in? Asbest, PAH, kvartsdamm.

Vet du vad du andas in?


Det finns många ämnen i luften som vi andas in hela tiden. Vet du hur din arbetsmiljö ser ut?

Med våra pumpar kan du enkelt utföra en provtagning av inomhusluft för analys avseende:

  • Asbest
  • Kvartsdamm | Stendamm
  • Mögel
  • PAH

Pumparna levereras kalibrerade för avsedd typ av mätning och är lätta att hantera.

Ring oss på 031-83 29 00 för rådgivning och bokning.

Back to Maivab Blogg