Undvik silvertejp

Back to Maivab Blogg
Bit av silvertejp som kontrolleras om dammet innehåller asbest.

Undvik silvertejp


Silvertejp. Det är en väldigt bra produkt till mycket och många ser det som en universallösning för lagning och uppmärkning.

En kund lämnade för ett tag sedan flera silvertejpsremsor för asbestanalys. Självklart går det att analysera, men det starka häftämnet/limmet gör det svårarbetat, på grund av att de små partiklarna och fibrerna bäddas ner i limmet.

Vid analys av damm- och tejpprov synas dammet eller tejpen i ett mikroskop. Misstänkta fibrer plockas och placeras på objektglas med en speciell vätska och ett täckglas placeras över provet. Detta placeras i ett annat mikroskop där en fiberidentifiering görs. 

En klar kontorstejp eller gul/orange tejp fungerar fint och provtagningsinstruktion finns på sidan Dammprov.

Back to Maivab Blogg