Sandra berättar om en asbestanalys

Back to Maivab Blogg
Mikroskop med ett asbestprov.

Sandra berättar om en asbestanalys

Asbestanalys av svartlim på betonggolv.
Krysotilasbest i svartlim på betonggolv.

Strax innan stängning kom en kund med en bit av ett betonggolv för att kontrollera svartlimmet som var påstruket, gärna så snart som möjligt. 

Det var ett svårt prov på grund av limmets färg, fibrerna var korta och väldigt glest fördelade över provets yta. Det var bra att vi fick in en stor bit så att jag kunde ta flera delprov för att säkerställa att det verkligen var asbest. Fiberidentifieringen visade på krysotil, den vanligaste asbestsorten.

Kunden fick sitt provsvar efter en knapp timme och blev – såklart – inte glad över vad analysen visade, men var tacksam för snabb analys så att han kunde informera sin kund och ordna med en asbestsanering så snart som möjligt.

Back to Maivab Blogg