Säkerställ materialhanteringen

Back to Maivab Blogg
Husritning med förstoringsglas, husmodell och sparbössa.

Säkerställ materialhanteringen


Vi hjälper er att kontrollera om det förekommer miljö- och hälsostörande ämnen i byggmaterial, vilket förenklar er avfallshantering och säkerställer arbetsmiljön.

Planerar ni för ROT-renovering i en bostadsrättsförening, skola eller annan fastighet? 

Det kan förekomma olika typer av hälsofarliga och miljöfarliga fibrer och ämnen  – asbestPCBkvicksilverftalaterblyPAHfreon och förorenad betong är några exempel.

Varje byggnad är unik och bör miljöinventeras av utbildad personal. Misstänkt material ska analyseras och våra tydliga rapporter underlättar för dig att planera projektet vidare. Några exempel på vad analyser kan visa:

  • Asbest och/eller PCB-förekomst.
  • Mögel på vinden.
  • Krom 6 i betong.
  • Annat material är inte klassat som farligt avfall och kan återbrukas eller deponeras.

Har ni många prover? Kontakta oss för en offert på 031-83 29 00 eller via info@miljoanalyser.se.

Back to Maivab Blogg