När kontrollerade du ditt dricksvatten senast?

Back to Maivab Blogg
Närbild av vatten med texten: När kontrollerade du ditt dricksvatten senast?

När kontrollerade du ditt dricksvatten senast?

Category: Analyser, Metaller, PFAS, Radon, Vattenanalys Tags: ,

Ett rent dricksvatten är något vi tar som en självklarhet, men många föroreningar och kontamineringar kan göra vattnet otjänligt.

Om du har enskilt dricksvatten bör du kontrollera kvaliteten på vattnet minst vart tredje år. Vissa omständigheter gör att du bör testa det oftare, exempelvis om du har haft problem med vattnet eller har småbarn i hushållet. Det är du som brunnsägare som ansvarar för vattnets kvalitet.

För dig som ska öppna sommarstugan för säsongen eller ska sälja/köpa en fastighet kan det vara en trygghet att låta kontrollera vattnet.

Anpassade provtagningskärl

Vi har kärl som är anpassade för vattenprovtagning. En kemisk och mikrobiologisk analys utförs på proverna. Om du har en bergborrad brunn finns en specialflaska för radonanalys.

Kundfråga: Vad betyder otjänligt?

Bedömningen i analysrapporten är tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt och grundar sig på Livsmedelsverkets riktlinjer.

  • Tjänligt
    Vattnet är fullgott som dricksvatten och för övriga hushållsändamål.
  • Tjänligt med anmärkning
    Sammansättningen är något avvikande, men bedöms inte orsaka någon direkt hälsorisk. Dock ligger vattnet i riskzonen för att bli otjänligt om ogynnsamma förhållanden orsakar en förändring i sammansättningen. Barn och känsliga personer bör ha en begränsad vattenanvändning.
  • Otjänligt
    Vattnet kan utföra en hälsorisk. Det bör inte användas som dryck eller vid matlagning.
Back to Maivab Blogg