Kontroll av dricksvatten på fartyg

Back to Maivab Blogg
Kryssningsfartyg på väg mot horisonten i solnedgång.

Kontroll av dricksvatten på fartyg


Speciellt på passagerarfartyg är vatten och livsmedelsförsörjningen av yttersta vikt. Vi kan bistå med provtagning och analys för att säkerställa vattenkvaliteten.

Enligt en sammanställning av WHO har det under åren 1970-2000 rapporterats om utbrott ombord på passagerarfartyg av bland annat Salmonella, Legionella och Shigellos (dysenteri). En tredjedel av utbrotten härrör till livsmedelsrelaterade orsaker och en femtedel är dricksvattenrelaterade. 

Det är av yttersta vikt att dricksvattnet ombord på alla typer av fartyg kan tillgodose besättningar och passagerare med bra vatten.

Kontakta oss för att boka en tid för provtagning av vatten på ankommande fartyg och vattenanalys, eller för att hämta provtagningskärl.

Back to Maivab Blogg