Internationella arbetsmiljödagen

Back to Maivab Blogg
28 april är FN:s Internationella arbetsmiljödag.

Internationella arbetsmiljödagen

Category: Allmänt, Analyser, Maivab Tags: , , , ,

Idag är det FN:s Internationella arbetsmiljödag. Vi på Maivab vill lyfta vikten av att ha en säker arbetsmiljö.

Vi hjälper våra kunder med analyser inför och under pågående projekt, för att säkerställa att arbetsmiljön är säker och fri från farliga fibrer och ämnen. Våra analysrapporter är tydliga och ger dig information om vad som kan finnas på arbetsplatsen som är skadligt för dig och dina kollegor och som ni kan utsättas för.
 
Vi tror att alla företag har en skyldighet att se till att deras anställda arbetar i en säker och hälsosam miljö. Därför arbetar vi hårt för att hjälpa våra kunder att uppnå detta mål.
 
På Maivab arbetar vi mot SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) där vi inkluderar den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Vi vill också uppmuntra andra företag att ta ansvar för sin arbetsmiljö och göra vad de kan för att minimera risken för farliga ämnen och andra hälsorisker på arbetsplatsen.
Back to Maivab Blogg