Back to Maivab Blogg
Burk med jordprov

Förorenad mark

Förorenad mark kan vara stora områden eller avse jordmassor några meter ut från en husfasad och orsakerna varierar.

Ett orsaksexempel är PCB som lakas ut från fasadfogar och förorenar marken. För att kunna hantera massor i ett projekt på rätt sätt är det nödvändigt att ta markprov.

Vi hjälper dig med analysen och i vår rapport kan du tydligt se eventuella föroreningsnivåer, vilket är en anvisning till hur massorna ska hanteras – om de kan återbrukas eller ska transporteras till deponi.

Kontakta oss för rådgivning och mer information på 031-83 29 00.

Back to Maivab Blogg