Förbud för blyhagel i EU

Back to Maivab Blogg
Svensk våtmark med texten: Förbud mot blyhagel.

Förbud för blyhagel i EU


Från den 16 februari 2023 är det förbjudet inom EU att använda blyhagel i eller kring våtmarker.

I Sverige har ett förbud funnits sedan 2006 och nu blir de mer omfattande. Av miljöskäl och som djurskydd införs nu EU:s förbud med syfte att minska förekomsten av bly i miljön. 

Fåglar får i sig haglet och enligt Kemikalieinspektionen beräknas uppemot en miljon vattenfåglar dö av blyförgiftningen varje år. Djur och människor som äter vattenfåglar med blyhagel i kroppen blir kontaminerade.

Bly hos människor orsakar olika sjukdomar – se mer på sidan Bly ».

Det nya förbudet innebär att:

  • det är förbjudet att avlossa ammunition med en blyhalt som motsvarar eller överstiger 1 (en) viktprocent, i våtmark eller inom 100 meter från en våtmark.
  • det är förbjudet att medha hagelammunition vid skjutning i eller på väg till/från skjutning i våtmark.

Förslag till ett bredare förbud

Inom EU pågår ett arbete att utvidga blybegränsningen i Reach-förordningen. 

Mer information finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

Back to Maivab Blogg