Vad är asbest och hur farligt är det?

Asbest är ett mineral med mikroskopiska fibrer, de är väldigt lätta och kan sväva i luften i flera dygn innan de landar. Vid erosion av mark och berggrunder vittrar, släpper de ifrån sig asbestfibrer, så de förekommer även naturligt i luften. Människan hjälper såklart till med detta genom gruvbrytning, fräsning, rivning och renovering av byggnader.

Det är ett fantastiskt material som har använts som ljud- och värmeisolering, bindemedel, tillsatsmedel och mycket mer. Det är mycket hälsofarligt. Ju mindre asbestfibrerna är, desto längre ner i luftvägarna når dem. Där kapslas de in och kan, mellan ca 10-30 år, orsaka asbestos (asbestlunga) och cancer. Om man dricker vatten med asbest kan man drabbas av cancer i magsäcken och tarmarna.