Får jag sanera asbest?

Om du har genomgått Särskild utbildning för att bli sanerare och din arbetsgivare har ett gällande tillstånd från Arbetsmiljöverket för projektet, så får du sanera asbest.

Som privatperson får du lov att riva och hantera asbesthaltigt material. Detta är något som vi på Maivab avråder från då man kan sprida fibrer som skadar dig själv och andra i din omgivning.

Oavsett vilket, så ska man alltid lämna in misstänkt material. Skulle det visa sig innehålla asbest, tag då kontakt med en etablerad saneringsfirma.